Netradičná gruzínska abeceda mchedruli a jej špecifiká

Gruzínčina patrí medzi najstaršie jazyky na svete. Od ostatných sa líši predovšetkým vlastnou abecedou, ktorú používajú zhruba 4 milióny ľudí.

Nie je celkom jasné, kedy gruzínske písmo vzniklo ani čím bolo inšpirované, no s jeho modernou podobou sa stretávame v písomnej podobe viacerých juhokaukazských jazykoch. Čím je toto písmo také výnimočné?   Existuje niekoľko teórií o vzniku gruzínskej abecedy, ktoré podporujú viaceré historické nálezy. Napriek tomu nie je možné s presnosťou určiť, v akom období táto abeceda vznikla. Podľa najnovších zdrojov bolo gruzínske písmo prvý krát používané už za vlády kráľa Parnavaza v 3. storočí pred naším letopočtom.

Gruzínska abeceda nie je iba jedna

Vývoj gruzínskeho písaného jazyka vytvoril tri abecedy: asomtavruli, nuscha chucuri a mchedruli, známa aj ako gruzínske vojenské písmo. Všetky tri abecedy sa používajú dodnes. Ich znaky sú vizuálne odlišné, no výslovnosť hlások je rovnaká. Hlavným dôvodom modifikácie pôvodnej abecedy bola snaha gruzínskeho ľudu o zdokonalenie a zjednodušenie systému písaného jazyka. Abecedy sa nepretržite používajú vďaka rôznym kultúrnym a sociálnym funkciám, ktoré odrážajú rozmanitosť Gruzínska.

Mchedruli v súčasnosti

Abecedu gruzínskeho jazyka tvorí 41 znakov, no 8 z nich sa už nepoužíva. Niektoré znaky tejto abecedy nájdeme iba v megrelčine alebo lazčine. Poradie písmen je založené na poradí gréckej abecedy. Mchedruli sa píše vodorovne zľava doprava a nepozná rozdiel medzi veľkými a malými písmenami. V tejto abecede neexistujú znaky pre číslice, takže každý symbol má vlastnú fonologickú aj číselnú hodnotu. V tlačenej podobe sú znaky gruzínskeho písma viditeľne oddelené. Zaujímavosťou je, že prvou knihou tlačenou v tomto písme bol gruzínsko-taliansky slovník, vydaný v Ríme v roku 1629. Slovník bol určený pre misionárov, ktorých úlohou bolo šíriť katolicizmus.

Gruzínsky jazyk

Izolovanosť gruzínskeho jazyka, vďaka ktorej získal svoje špecifiká, začala v období katolíckych výprav upadať. Gruzínčina bola neskôr ovplyvnená susednými krajinami, predovšetkým tureckým, perzským a arabským jazykom, z ktorých prebrala mnohé slová. Má najmenej 18 dialektov, ktoré sú navzájom podobné, no stále si zachovávajú svoje jedinečné vlastnosti týkajúce sa morfológie, syntaxe, slovnej zásoby a fonológie. V krajine sa hovorí aj tromi ďalšími jazykmi – mengrelčina, svančina a lazčina. Tieto jazyky sú bežné v západnej časti Gruzínska.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.