Viete, koľko jazykov je na svete?

Väčšina jazykov, ktoré poznáme, ovláda obrovská populácia v rôznych krajinách sveta. Sú obľúbené medzi študentmi a informácie sa medzi nimi často prekladajú. Oficiálne či úradné jazyky svetových krajín ale tvoria iba malé percento všetkých jazykov, ktoré na svete existujú. Odlíšiť môžeme tisícky samostatných jazykov, pričom počet rečníkov niektorých z nich môžeme zrátať na prstoch jednej ruky.

Na svete existuje viac než 7 000 jazykov

Podľa odborníkov sa dnes na svete hovorí 7 117 jazykmi. Toto číslo sa neustále vyvíja, jazyky sú v pohybe a my sa o nich učíme každý deň viac a viac. Jazyky aj naďalej vymierajú, vznikajú nové a navzájom sa ovplyvňujú. V súčasnosti je ohrozených zhruba 40 % jazykov, často s menej ako 1 000 hovoriacimi. 

Najväčším problémom pri sčítaní jazykov je oddelenie dialektov jazyka od samostatných jazykov. Keďže pôvodcami väčšina jazykov sú  jazykové rodiny a prajazyky, na začiatku svojho vzniku boli považované za nárečia. Môžeme tak predpokladať, že aj dnešné rozšírené nárečia buď zaniknú, alebo sa vyvinú do samostatného jazyka.

Najpoužívanejšie jazyky sveta

Medzi najpoužívanejšie jazyky na svete patrí mandarínska čínština s približne 1,2 miliardami rečníkov. Nasleduje španielčina so 460 miliónmi rečníkov. Do celého sveta sa rýchlo rozširuje angličtina – jazyk cestovných, obchodných a medzinárodných rokovaní, zároveň tiež najpoužívanejší jazyk na internete. Medzi 10 najrozšírenejšími jazykmi sveta nájde svoju rodnú reč asi polovica svetovej populácie

Jazyky s najmenším počtom hovoriacich

Medzi najmenej používané, no stále živé jazyky, patrí napríklad jazyk taushiro. Reč kmeňa, ktorý vymizol v džungli Amazonského pralesa v Peru, dnes pozná iba jediný muž. Je ním Amadeo García García, ktorý bol v roku 2017 v New York Times označený za posledného žijúceho rečníka. Podobný osud postihol aj jazyk tanema na Solomonských ostrovoch. Okrem posledného hovoriaceho existuje asi 150 ľudí patriacich k etnickej skupine, ktorej rodnou rečou bol kedysi jazyk tanema.

Krajiny so stovkami jazykov

Distribúcia jazykov po svete nie je rovnomerná. Niektoré krajiny zaznamenávajú vyšší počet hovorených jazykov ako iné, napríklad:

Koľko jazykov už zaniklo?

V minulosti (druhé tisícročie pred naším letopočtom) vymrelo iba sedem jazykov. Je celkom ľahké pochopiť, prečo je toto číslo také malé. Medzi krajinami a kontinentmi sa pohyboval malý počet ľudí, jazyky sa preto navzájom neovplyvňovali. Keď sa však pozrieme do modernej doby, jazyky vymierajú oveľa rýchlejšie. Iba v 20. storočí vyhynulo najmenej 110 jazykov. Existujú tiež historické, alebo reliktné jazyky, ktoré sa zachovali iba na malom území, alebo ich pozostatky nájdeme v iných jazykoch.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.