Bengálčina: jazyk spätý s indickou literatúrou

Bengálčina je jediný úradný jazyk Bangladéša a jeden z oficiálnych jazykov Indie. Priamym predkom bengálskeho jazyka je sanskrit. Bengálčina sa vyvíjala viac než 1 300 rokov a dnes je považovaná za 7. najrozšírenejší jazyk na svete. Hrala významnú úlohu v kultúre a literatúre južnej Ázie.

Bengálčina patrí medzi indoárijské jazyky, radíme ju do jazykovej vetvy s názvom indoiránske jazyky. Bengálčinou hovorí viac ako 210 miliónov ľudí. Približne 100 miliónov bengálskych hovoriacich žije v Bangladéši a asi 85 miliónov v Indii, predovšetkým v štátoch Západné Bengálsko, Assam a Tripura. 

Vznik a vývoj bengálčiny

Podobne ako iné indoárijské jazyky, aj bengálčina patrí medzi indoeurópske jazyky. Presný vývoj tohto jazyka nie je známy. Podľa jednej z teórií sa bengálčina vyvinula v 10. storočí nášho letopočtu z hovoreného jazyka Magahi Prakriti. Je však možné, že jej vývin začal už v 7. storočí a predkom bengálčiny bol jazyk Gaudi.

Bengálčinu ovplyvnili jazykové rodiny prevládajúce v južnej Ázii, najmä dravidské jazyky, austroazijské jazyky a tibetsko-barmské, ktoré prispeli k bengálskej slovnej zásobe a poskytli jazyku určité štrukturálne prvky. Na bengálčinu mal veľký vplyv aj perzský jazyk, ktorý bol tiež zdrojom niektorých gramatických tvarov. Moderná literárna forma bengálčiny sa vyvinula v priebehu 19. a začiatku 20. storočia na základe dialektu, ktorým sa hovorí v regióne Nadia.

V histórii jazyka bola mimoriadne významná Bengálska renesancia. Išlo o kultúrne, sociálne, intelektuálne a umelecké hnutie vo východnej časti Indického subkontinentu od 19. storočia do začiatku 20. storočia. Po Indickom povstaní z roku 1857 sa rýchlo rozvinula bengálska literatúra a stala sa jednou z najrozmanitejších literárnych tradícií v Ázii. Prvýkrát sa tu predstavila bengálska próza, prázdny verš, historická beletria a dráma.

Kde sa hovorí bengálčinou?

Bengálčina je rozšírená prevažne v Bangladéši a v Indii. Početné komunity bengálsky hovoriacich prisťahovalcov žijú vo Veľkej Británii, Spojených štátoch a na Blízkom východe. Bengálčina to štátny jazyk Bangladéša a jeden z jazykov oficiálne uznaných v ústave Indie. Je to najrozšírenejší jazyk na Andamanských a Nikobarských ostrovoch, ako aj v Bengálskom zálive. Po bengálsky hovorí aj významná populácia v štáte Arunáčalpradéšu v Dillí.

Varianty a dialekty bengálčiny

Jazykovedci Suniti Kumar Chatterji a Sukumar Sen zoradili bengálske nárečia do 6 tried podľa ich fonológie a výslovnosti:

Bengálčina je zaujímavá aj tým, že ju môžeme rozdeliť na dva štandardné varianty: Sadhubhasa (elegantná alebo jemná reč) a Chaltibhasa (súčasná alebo hovorová reč). Prvý z nich bol do značnej miery formovaný jazykom raných bengálskych básnických diel. V 19. storočí sa stal štandardizovaným, spisovným jazykom. Aj keď sa niekedy používal hovorovo, variant Sadhubhasa nebol jazykom každodennej komunikácie.

Variant Chaltibhasa je založený na dialektoch Kalkaty a susedných mestečiek na rieke Bhagirathi. Do literárneho používania sa dostal od začiatku 20. storočia a na začiatku 21. storočia sa stal dominantným literárnym jazykom i štandardnou hovorovou formou reči vzdelaného ľudu. Rozdiely v týchto formách bengálčiny zahŕňajú rôzne zámená a slovesné tvary, výrazný rozdiel je tiež v slovnej zásobe.

Písmo a abeceda

Bengálska abeceda (বাংলা লিপি – Bangla lipi) je odvodená z abecedy Brahmi. Úzko súvisí s písmom Dévanágarí, hlavným písmom hindčiny, od ktorej sa odčlenila v 11. storočí nášho letopočtu. Súčasná tlačená forma bengálskej abecedy sa prvýkrát objavila v roku 1778, keď Charles Wilkins vyvinul tlač v bengálčine. Niekoľko archaických znakov bengálskej abecedy prešlo modernizáciou v priebehu 19. storočia.

Bengálsky národ

Bengálci sú národ rôznorodého pôvodu. Vznikli sútokom viacerých komunít, ktoré do oblasti Bangladéša a indického štátu Západné Bengálsko migrovali v priebehu niekoľkých storočí. Predpokladá sa, že najstaršími obyvateľmi regiónu bol ľud Vedda zo Srí Lanky. K Vedda sa neskôr pripojili stredomorské národy, ktoré hovorili indoeurópskymi jazykmi. V 8. storočí začali do oblasti vstupovať národy arabského, tureckého a perzského pôvodu. Nakoniec sa všetky tieto skupiny spojili a vytvoril sa z nich národ dnes známy ako Bengálci.

Na začiatku 21. storočia zostala väčšina bengálskeho obyvateľstva na vidieku v Bangladéši a Západnom Bengálsku. Veľká časť Bengálcov sa zaoberá poľnohospodárstvom, ktorého hlavnými plodinami sú ryža a juta, ale aj strukoviny a olejniny. Väčšina bengálskych obyvateľov v Bangladéši praktizuje sunnitský islam, zatiaľ čo v západnom Bengálsku prevláda hinduizmus. Bengálsky ľud sa taktiež venuje širokému spektru umeleckých aktivít.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.