Portugalčina: jazyk, ktorý si podmanil svet

Portugalčina je jedným z najpoužívanejší jazykov na svete. Používa sa hlavne v Brazílii a Portugalsku, ale tiež v Angole a Mozambiku. Portugalská koloniálna a obchodná ríša v 15. až 16. storočí rozšírila tento jazyk do celého sveta.

Portugalčina, português alebo língua portuguesa, patrí medzi románske jazyky indoeurópskej jazykovej rodiny. Je to veľmi rozšírený makrojazyk a patrí medzi najpoužívanejšie jazyky sveta. Odhaduje sa, že celosvetová populácia rodených hovoriacich dosahuje približne 200 miliónov ľudí. Spolu s ľuďmi, ktorí používajú portugalčinu ako svoj druhý jazyk, dosahuje počet hovoriacich 240 miliónov.

Portugalčina v histórii

Portugalčina má pôvod v oblastiach dnešnej Galície a severného Portugalska. Po dobytí Pyrenejského polostrova nahradila miestny jazyk ľudová, nazývaná aj vulgárna latinčina. Pozdĺž atlantického pobrežia sa postupne vyvinula v galícijsko-portugalský jazyk. Po začlenení Galície do Španielska a nezávislom vývoji Portugalska sa rozdelila na dva samostatné jazyky, galícijčinu a portugalčinu.

Vďaka Maurom, ktorí ovládali územie Portugalska v 8. až 15. storočí bol vývoj portugalského jazyka významne ovplyvnený aj arabčinou. Dodnes v slovnej zásobe portugalčiny nájdeme množstvo arabských slov.

Rozmach námornej ríše predstavil portugalčinu celému svetu

V roku 1500 sa portugalčina dostala do Brazílie, s posádkou moreplavcov pod vedením Pedra Álvaresa Cabrala. Postupne nahradila jazyk Tupi používaný Indiánmi, ktorí žili v pobrežných oblastiach. Brazília bola súčasťou Spojeného kráľovstva Portugalska a Brazílie až do roku 1816. V rovnakom čase sa portugalčina rozšírila do mnohých regiónov Ázie, Afriky a Ameriky

Používala sa predovšetkým na koloniálnu správu, obchod a komunikáciu medzi miestnymi obyvateľmi a Európanmi. Niektoré portugalsky hovoriace komunity v Indii, na Srí Lanke, v Malajzii a Indonézii si zachovali tento jazyk aj po tom, čo boli izolované od Portugalska. Na iných miestach sa miestne jazyky vyvinuli v portugalské kreoly. 

Portugalčina v súčasnosti

Moderná portugalčina, rovnako ako iné európske jazyky, prijala mnoho nových slov založených na klasickej latinčine a gréčtine. Časť slovnej zásoby si požičala od iných románskych jazykov, ako napríklad francúzštiny, taliančiny a španielčiny. 

Portugalská abeceda má 26 písmen. Používa písmená latinskej abecedy, písmeno ç a diakritiku nad samohláskami. Zaujímavosťou je, že v jazyku neexistujú žiadne gramatické pády a vo vetách sa vynechávajú zámená. Väčšina portugalsky hovoriacich ľudí dnes žije v Brazílii.

Regionálne rozdiely v portugalskom jazyku

Portugalčina nemá rovnakú podobu všade na svete. Od čias kolonizácie sa jazyk vyvíjal pod vplyvom okolitých štátov, vznikali viaceré portugalské pidžinové jazyky, menila sa slovná zásoba aj výslovnosť. 

Brazílska portugalčina sa pripomína viac portugalčinu 18. storočia, než súčasnú európsku portugalčinu. Jedným z hlavných rozdielov medzi európskou a brazílskou portugalčinou je výslovnosť. Brazílčania vyslovujú samohlásky dlhšie a širšie, zatiaľ čo Portugalčania na samohlásky taký dôraz nekladú. Rozdiely vznikli aj v slovnej zásobe. Dodnes je z jazyka jasné, že brazílska portugalčina bola ovplyvnená jazykmi juhoamerických Indiánov.

Zaujímavosti

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.