O pôvode jazykov: indoiránske jazyky

Indoiránske jazyky tvoria najväčšiu a najvýchodnejšiu vetvu indoeurópskej jazykovej rodiny. Spoločný predok všetkých jazykov v tejto rodine sa nazýva protoindoránsky iránčina, ktorá sa používala na konci 3. tisícročia pred naším letopočtom.

Ktoré jazyky patria do indoiránskej skupiny

Moderné indoiránske jazyky delíme na 3 vetvy: indoárijské jazyky vrátane dardských jazykov, iránske jazyky a núristanské jazyky. Niekedy sa môžeme stretnúť aj s delením, ktoré považuje dardské jazyky za samostatnú 4. vetvu. Na začiatku 21. storočia hovorila indoiránskymi jazykmi takmer miliarda jednotlivcov, z ktorých väčšina žila v širokom regióne juhozápadnej a južnej Ázie. Medzi najznámejšie idoiránske jazyky patrí:

Vývoj indoiránskych jazykov

Najstaršími indoiránskymi jazykmi sú védsky sanskrit, staršia a mladšia avestčina a starý perzský jazyk. Pôvodné umiestnenie indoiránskej jazykovej skupiny bolo pravdepodobne na sever od moderného Afganistanu, východne od Kaspického mora, v oblasti dnešného Turkménska, Uzbekistanu a Tadžikistanu. 

Existuje hypotéza, že ľudia, ktorí hovorili pôvodným indoiránskym jazykom, migrovali v 2. tisícročí pred naším letopočtom na juh a západ. Usadili sa na širokom území Blízkeho východu, kde sa v súčasnosti hovorí modernými indoiránskymi jazykmi. Prvý indoiránsky literárny dokument sa nazýva Ṛigveda (asi 1500 p. n. l.) a je z neho zrejmé, že Indoárijci najskôr osídlili severozápad indického subkontinentu. Migrácií bolo v priebehu histórie niekoľko. 

Kde sa používajú indoiránske jazyky

Dnes sú indoiránske jazyky rozšírené prevažne v severnej časti južnej Ázie. Hovoria nimi obyvatelia v krajinách: India, Bangladéš, Pakistan, Nepál, Bhután, Srí Lanka, Maledivy, Irán, Afganistan, Turecko, severný Irak a severovýchodná Sýria. Indoiránske jazyky sa používajú aj v literatúre niektorých svetových náboženstiev: indoárijské jazyky v budhizme, hinduizme, džinizme a sikhizme, iránske jazyky v zoroastrizme a manicheizme. 

Najpoužívanejší indoiránsky jazyk

Najpoužívanejším indoiránskym jazykom je perzština, západoiránsky jazyk patriaci do iránskej vetvy indoiránskych jazykov. Perzština je pluricentrický jazyk, ktorým sa hovorí prevažne v Iráne, Afganistane a Tadžikistane v troch vzájomne zrozumiteľných štandardných variantoch: iránska perzština, perzština Dari a tadžická perzština.

Na celom svete žije približne 110 miliónov perzských hovoriacich vrátane Peržanov, Tadžikov, Hazarov, Kaukazských Tatov a Aimaqov. Perzský jazyk ovplyvnil formovanie mnohých moderných jazykov v Ázii a Európe. Perzština sa píše pomocou perzskej abecedy, čo je upravený variant arabskej abecedy.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.