Prekladanie kníh: práca pre spisovateľov alebo prekladateľov?

Zatiaľ čo preklad rodného listu či technického návodu na obsluhu spotrebiča nevyžaduje umeleckého ducha, preklad literárnych diel je o niečo náročnejší. Prekladateľ by mal vedieť čo-to o autorovi aj knižnom origináli. Sám nemusí byť autorom, no výsledný preklad bude zaručene lepší, ak bude aspoň skúseným čitateľom.

Prekladanie kníh má svoje zvláštnosti

Najlepší preklad knihy zvyčajne vzniká vtedy, keď kniha svojho prekladateľa skutočne zaujme. Ešte lepšie je, ak prekladateľ pracuje s jedným autorom na viacerých dielach, pozná štýl jeho písania a tým zachová špecifiká autorovho písania aj v prekladoch. Prekladanie kníh je rovnako o jazykovej zdatnosti, ako aj o literárnom cítení. 

Schopnosť preniesť do iného jazyka nielen dej, ale aj atmosféru knihy a humor, býva veľkou výzvou. Skôr než sa prekladateľ pustí do práce, mal by sa oboznámiť s tónom diela a stručným obsahom. Výhodou sú aj pokročilé znalosti v oblasti literatúry a knižného trhu v krajine, pre ktorú prekladateľ toto dielo pripravuje. Často sa stretneme s tým, že skúsení prekladatelia sú zároveň autormi vlastných kníh. Rozhodne to ale nie je pravidlom.

Aký je postup pri preklade knihy?

Pri prekladoch zohráva hlavnú úlohu čas. Možno vás prekvapí, že preklad knihy môže zabrať viac, než napísanie originálu. V praxi zvyčajne trvá 2 mesiace až pol roka, v závislosti od rozsahu aj skúseností prekladateľa. Krátku knihu môže prekladateľ pred začiatkom práce prečítať celú, pokojne aj dvakrát. V prípade dlhších kníh si zvyčajne prečíta len niekoľko kapitol, aby sa oboznámil s celkovým tónom a postavami. 

Prekladateľ zvyčajne pracuje s rôznymi prekladateľskými nástrojmi a slovníkmi, ktoré mu prácu uľahčia. Tak preklad vzniká stránka po stránke, až kým preklad nie je hotový. Po preklade musí kniha ešte prejsť cez korektúru (niekedy aj autorizáciu prekladu autorom) a hotové dielo je na svete.

Prekladateľ knihy sa v očiach zákona stáva jej spoluautorom

Autorský zákonník hovorí, že preklad knihy je považovaný za predmet autorského práva. To znamená, že na publikovanie alebo šírenie preloženej knihy nie je potrebný iba súhlas autora, ale aj prekladateľa / prekladateľskej agentúry. Keďže preklad knihy považujeme za umeleckú činnosť, prekladateľ musí autorovi (alebo vydavateľstvu) poskytnúť licenciu, ktorá zverejnenie textu povolí. 

Chcem preložiť knihu, musím byť prekladateľ?

V podstate nie. Existujú dokonca prípady, kedy si knihu môžete preložiť bez akýchkoľvek povolení. Autorské právo v Európe končí automaticky 70 rokov po smrti autora a ak dielo nemá iného nositeľa práv, môžete ho slobodne preložiť. Preklad voľného diela sa stane vaším autorským dielom. Kedykoľvek si tak môžete preložiť napríklad knihu z 19. storočia a sami rozhodovať o jej šírení. 

Osobitou otázkou je následné vydanie preloženej knihy. Väčšinu vydavateľstiev na Slovensku aj v zahraničí denne zaplavujú stovky ponúk na vydanie preložených diel. Samozrejme, preloženú knihu môžete vydať aj na vlastné náklady, rozhodne to ale nebude lacná záležitosť. Ďalšou možnosťou je publikácia e-booku, ktorá prichádza do úvahy s povolením autora a aj v prípade prekladu voľného diela.

Som autor a chcem, aby niekto preložil moju knihu

Ako autor knihy môžete využiť služby prekladateľov, s ktorými spolupracuje vaše vydavateľstvo, alebo využiť služby prekladateľskej agentúry. Na tie sa môžete spoľahnúť aj v prípade, ak nemáte vydavateľstvo alebo publikujete knihy iba vo forme e-bookov. Vždy môžete osloviť aj jednotlivca – prekladateľa freelancera, ale ak cieľovému jazyku prekladu nerozumiete a neviete ho skontrolovať, oplatí sa spoľahnúť na niekoho, kto už má s prekladom kníh skúsenosti a dobré referencie.

Preklad knihy a cena

Cena prekladu knihy sa môže líšiť od mnohých premenných. Záleží samozrejme na tom, aký je jej rozsah a s akou kombináciou jazykov prekladateľ pracuje. V cene zohráva úlohu aj to, či je kniha napísaná v spisovnom jazyku, alebo je plná archaizmov a nárečových slov. 

Vzhľadom na umeleckú povahu textov je možné, že preklad knihy bude drahší, než odborný preklad. V niektorých prípadoch môže prekladateľ preložiť knihu zadarmo, ale bude si nárokovať percentá z predaja. Výška aj forma odmeny závisí od dohody.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.