5 vlastností, ktoré musí mať dobrý externý prekladateľ

Externý prekladateľ musí mať nielen dobrú znalosť jazykov, s ktorými pracuje, ale aj schopnosť realizovať zverené prekladateľské úlohy. Čo by dobrému prekladateľovi nemalo byť cudzie? Pozrime sa na 5 vlastností, ktoré aj vám pomôžu zvýšiť šance na kariérny úspech.

Bez základných kvalít, akými je vysoká jazyková úroveň a kultivovaný písomný prejav, sa asi žiaden prekladateľ ďaleko nedostane. Klienti aj zamestnávatelia ale očakávajú, že externý prekladateľ vo svojej práci dokáže spojiť lingvistické znalosti s tými profesionálnymi. Týkať sa môžu pracovného nasadenia, ale aj špecializácie a práce s modernými technológiami.

Znalosť histórie a kultúry oboch národov

Kvalitný prekladateľ nepracuje iba so slovami. Sústredí sa predovšetkým na ich význam a zámer. Ten je potrebné preniesť z jedného jazyka do druhého tak, aby s novým publikom zarezonoval a aby bol správne pochopený. Prekladatelia preto potrebujú prehľad o histórii a kultúre národov, s ktorých jazykmi pracujú. 

Skúsenosti s CAT nástrojmi

Uľahčenie práce a rýchlosť prekladu zabezpečujú štandardné CAT nástroje. Ide o softvér na podporu prekladu, ktorý prekladatelia najčastejšie využívajú pri práci s odbornými a technickými textami. Veľké plus získa každý, kto má s CAT nástrojmi skúsenosti a dokáže vďaka nim zrýchliť proces prekladu.

Špecializácia v konkrétnom odbore

Odborné vzdelanie alebo špecializácia v konkrétnom segmente prináša niekoľko výhod. Ak sa v téme orientujete a poznáte špecifické výrazy, vaša práca bude oveľa jednoduchšia. Konkrétne zameranie môže limitovať počet klientov, no tí zvyčajne ponúkajú vyššiu odmenu prekladateľom, ktorí majú praktické skúsenosti alebo hlbšie znalosti v danom odbore.

Sebadisciplína a time-management

Tieto vlastnosti sú základom akejkoľvek externej práce a prekladateľstvo nie je výnimkou. Aj keď pri práci z domu nemusíte dodržiavať klasický pracovný čas, budete potrebovať dostatok vôle na to, aby ste si vytvorili svoju vlastnú produktívnu rutinu. 

Veľká dávka trpezlivosti

Trpezlivosť by nemala chýbať nikomu, kto sa usiluje o štart prekladateľskej kariéry. Ak sa vám do rúk dostane zložitý alebo nejasne napísaný text, nebude ľahké okamžite pochopiť zámer jeho autora. Prekladatelia preto musia byť trpezliví. Vo väčšine prípadov bude potrebné vyhradiť si čas na vyhľadávanie dodatočných informácií, prípadne s klientom odkomunikovať nezrovnalosti.

Kde môže nájsť prekladateľ uplatnenie?

Kariéra v prekladateľstve láka mnohých absolventov aj ľudí, ktorí zatúžili po zmene profesie. Niektorí z nich nájdu pevné miesto v medzinárodnej spoločnosti, iných láka sloboda práce na voľnej nohe. Externý prekladateľ môže rovnako spolupracovať s prekladateľskou agentúrou, ktorá zabezpečí dopyt po jeho službách. Touto témou sme sa zaoberali aj v článku Freelancer vs prekladateľská agentúra. Ak práca v oblasti prekladateľstva alebo tlmočníctva láka aj vás, kontaktujte nás alebo vyplňte formulár na stránke kariéra.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.