Prekladateľské aplikácie

Používate na preklad textov aplikácie? Niekedy si môžete poriadne zavariť.

Povedali ste si už niekedy počas vášho pobytu v zahraničí, že by sa vám zišiel prekladateľ? Áno, strojový preklad prostredníctvom online prekladačov poznáte, ale ak ste práve v krajine, kde si za niekoľko MB dát môžete pomaly najať osobného prekladateľa, na internet sa pripájať asi nebudete. Možno by ste si ešte pred cestou nainštalovali niektorú z prekladových aplikácii, ak by ste vedeli, že daný prekladač funguje aj offline.

V tomto článku sa dozviete:

Preklad vizuálneho aj hovoreného textu vďaka aplikáciám

Online prekladače, ako napríklad Google Translator, pozná asi každý bežný používateľ internetu. Veľmi obľúbené nástroje na relatívne spoľahlivý preklad textu používa z času na čas veľká väčšina z nás. V prípade, že nám stačí ich využívanie online, nie je potrebné si ich inštalovať, len jednoducho otvoriť ich webstránku. Niektoré aplikácie umožňujú preklad textu aj bez pripojenia na internet, čo oceníme najmä počas ciest do zahraničia. Stačí si aplikáciu stiahnuť do smartphonu, nainštalovať a následne prekladať, bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzame.

Okrem klasických mobilných slovníkov, ktoré slová, výraz či vety po ich napísaní preložia bežným strojovým prekladom, existujú aj aplikácie, ktoré dokážu preložiť hovorený text či text v obrázku. Niektoré sú zdarma, za iné si musíme zaplatiť. Väčšinou sa však jedná o symbolickú cenu, do ktorej sa investovať oplatí.

Užitočné prekladové aplikácie s funkciou tlmočníka

Jednou z najznámejších aplikácií, ktorá dokáže pracovať aj offline a umožňuje vizuálny preklad aj preklad hovoreného textu, je opäť od spoločnosti Google. Google Translate app funguje na operačných systémoch Android aj iOS a po jej inštalácii si stiahnete jazyky, ktoré sú pre vás zaujímavé. Preklad jedálneho lístka, oznamu na informačnej tabuli hotela či upozornenia v zábavnom parku tak preložíte jednoducho po ich odfotení. Podobné je to aj s prekladom hovoreného textu. Vy alebo váš cudzojazyčný známy hovoríte do telefónu a ten automaticky prekladá do cieľového jazyka. Následne si jazyky v aplikácii prepnete a hovoriť môže cudzinec. Aplikácia síce neumožňuje preklad do toľkých jazykov ako klasický Google Translator, ale pre našinca je výhodou, že slovenčina je medzi niekoľkými desiatkami podporovaných jazykov.

Ako tlmočníka môžete počas vašej dovolenky využiť aj aplikáciu iTranslate Converse. Základná verzia je bezplatná, za rozšírenie si priplatíte. Aplikácia dokáže rozpoznať jazyk na základe vysloveného slova, takže vám stačí si len nastaviť cieľový jazyk a preklad, lepšie povedané tlmočenie, sa môže začať. V rozšírenej verzii máte k dispozícii, napríklad aj prepis konverzácie, ku ktorej sa tak môžete kedykoľvek vrátiť. Nevýhodou je, že z tejto aplikácie sa môžu zatiaľ tešiť len majitelia iOS systému.

Preklad textových aj hovorených výrazov umožňuje tiež Voice Translator s viac ako 30 jazykmi pri preklade hovorenou formou a viac ako 60 v prípade, že je prekladaný písaný text. Nevýhodou v porovnaní s Google Translate je napríklad to, že aplikáciu je možné plnohodnotne využívať len s pripojením na internet.

10 871 odberateľov

Newsletter Translata Brífing: Získajte praktické tipy z oblasti prekladov a podnikania v zahraničí

Pravidelná dávka inšpirácie pre efektívnejšiu prácu s cudzími jazykmi

Prihláste sa k odberu

Aplikácia skôr na preklad textov pre súkromnú potrebu

Faktom je, že online aj offline prekladače dokážu prekladať skutočne na vysokej úrovni a vývojári ich neustále zdokonaľujú. Obzvlášť, ak si uvedomíme, že vývojármi môže byť každý z nás, kto sa má záujem zapojiť do celosvetového projektu pod názvom Google Translate Community. Ten spája ľudí zo všetkých kútov sveta, ktorí majú záujem prispieť k zlepšovaniu prekladov. Inými slovami, Google Translate funguje v podstate na spôsobe umelej inteligencie, keďže sa dokáže, vďaka ľuďom hovoriacim rôznymi jazykmi, neustále učiť a následne tieto poznatky efektívne spracovať a využívať na čo najpresnejší preklad pre svojich používateľov – už nie doslovný, ako tomu bolo kedysi, ale najmä kontextový.

Avšak sú preklady, kedy žiadny prekladač nedokáže – a zatiaľ to vyzerá tak, že tak skoro sa to ani nezmení, nahradiť profesionálneho prekladateľa. Jedná sa najmä o preklady, v ktorých je potrebné zabezpečiť 100% spoľahlivosť, ako sú napríklad technické, právne preklady či ekonomické preklady a preklady, ktoré majú vyvolať emóciu a zabezpečiť úspech s ohľadom na lokalitu či cieľové publikum. Medzi také preklady patria napríklad marketingové preklady, e-commerce preklady či umelecké preklady.

Slová, ktoré prekladáme najčastejšie

Asi nebude žiadnym prekvapením pre väčšinu z vás, že medzi najprekladanejšie slová patria práve tie základné. Nemajú ani tak význam dohovoriť sa, ale skôr sú to jednoduché zdvorilostné frázy či slová.

Počas dovoleniek v zahraničí tak najčastejšie vyhľadávame preklad výrazov týkajúcich sa pozdravu, napríklad ahoj či dobrý deň, základných slov slúžiacich ako odpoveď – áno, nie, neviem, dobre či ďakujem a tiež fráz, ktorými sa chceme slušne opýtať, napríklad ako sa máš.

Veľmi podobné je to aj pri prekladoch do slovenčiny. Tiež sú na čele výrazy ako, ako sa máš, ahoj, ďakujem, ale napríklad aj ľúbim ťa. Zaujímavé je, že v TOP 10 prekladaných výrazov do slovenčiny sa nachádzajú okrem anglických a španielskych aj arabské. Konkrétne ľudí zaujíma, ako sa z arabčiny prekladá مرحبا – ahoj a كيف حالك – ako sa máš.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.