Simultánne alebo konzekutívne tlmočenie: ktoré si vybrať?

Existujú dva základné spôsoby tlmočenia - simultánne a konzekutívne. Oba sa používajú na preklenutie jazykových bariér a pomáhajú ľuďom vzájomne si porozumieť. Ak hľadáte tlmočníka pre konkrétnu príležitosť, v rozhodovaní vám pomôže pochopenie rozdielov medzi týmito druhmi tlmočenia.

Tlmočníčka v tlmočníckej kabínke

Simultánne tlmočenie

Simultánne tlmočenie (niekedy označované aj ako kabínkové tlmočenie alebo priebežné tlmočenie) prebieha súčasne s výkladom rečníka. Tlmočník počúva, čo hovorí rečník, pričom jeho slová okamžite interpretuje do iného jazyka. Odborný lingvista zvyčajne potrebuje dva a viac rokov na to, aby sa stal simultánnym tlmočníkom. Počas tejto doby sa tlmočník naučí počúvať rečníka a tlmočiť iba s oneskorením niekoľkých sekúnd. V ideálnom prípade sa simultánni tlmočníci oboznámia s obsahom príhovorov, prezentácií alebo iných materiálov, ktoré sú k dispozícii, ešte pred zahájením podujatia. Simultánni tlmočníci zvyčajne tlmočia iba jednosmerne, spravidla z druhého jazyka do svojho rodného jazyka. Pre tento druh tlmočenia je dôležitá tlmočnícka technika. Simultánne tlmočenie je ideálne pre konferencie akejkoľvek veľkosti, komentovanie športových udalostí, rôzne prednášky a výklady.

Konzekutívne tlmočenie

Konzekutívne tlmočenie prebieha s určitým časovým odstupom. Tlmočník počúva, čo rečník hovorí, a po skončení vety alebo ucelenej informácie interpretuje správu do iného jazyka. Rečník sa s ohľadom na tlmočenie pozastaví po každej úplnej myšlienke, aby poskytol tlmočníkovi čas na preklad. Konzekutívne tlmočenie môže prebiehať obojsmerne, teda z jedného jazyka do druhého a následne naopak. Počas výkladu si tlmočník pripravuje poznámky – tlmočnícky zápis, na základe ktorého neskôr vlastnými slovami prerozpráva obsah podanej správy. Nejde o doslovný preklad, tlmočník má viac času na prípravu prekladu, vďaka čomu má výsledný preklad lepšiu štylistiku ako pri simultánnom tlmočení. Konzekutívne tlmočenie očami profesionálneho tlmočníka môže byť výzvou, no skúsený tlmočník zvládne interpretovať aj niekoľko minútové vystúpenie. Konzekutívne tlmočenie je ideálne pre malé obchodné stretnutia, rozhovory, tlačové konferencie alebo osobné stretnutia vo dvojici či v menších skupinách. Môže prebiehať aj telefonicky.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.