Úradné preklady Bratislava:
PON - PIA: 9.00 - 18.00
Zobraziť na mape

Superlegalizácia pomôže tam, kde apostilácia nestačí

Ak vás zahraničné úrady vyzvú k predloženiu oficiálnych dokumentov, budete potrebovať úradný preklad. Ten môže vyžadovať potvrdenie pravosti vo forme doložky, ktorá sa nazýva apostila. Apostiláciu úradných dokumentov je možné využiť iba pri komunikácií so štátmi, ktoré pristúpili k Dohovoru o Apostile.

Zahraničné úrady môžu požadovať rodný, sobášny či živnostenský list a rôzne iné dokumenty z viacerých dôvodov. Na to, aby mali tieto listiny platnosť v zahraničí, je zvyčajne potrebné súdne overenie prekladu. Slúžia na to dva procesy - apostilácia a superlegalizácia.

Rozdiel medzi apostilou a superlegalizáciou

Apostilácia dokumentu je jednoduchší a rýchlejší spôsob overenia úradného prekladu. Ide o jednoduchú doložku, ktorá potvrdzuje pravosť dokumentu. Apostilovaný doklad vydaný v SR môžete použiť v krajinách, ktoré sú zmluvnými stranami Haagskeho dohovoru o Apostille. Tieto krajiny zrušili požiadavku na vyššie overovanie zahraničných verejných listín.

Superlegalizácia alebo vyššie overenie dokumentov je úradné osvedčenie verejnej listiny, ktorá sa má použiť pred orgánom cudzieho štátu. Platí v krajinách, ktoré k dohovoru o apostile nepristúpili.

Ako prebieha superlegalizácia

Verejná listina sa osvedčuje vo viacerých etapách:

Kedy je superlegalizácia potrebná

Overovanie dokumentov apostilou alebo vyšším overením nie je vždy nevyhnutné. O tom, či vyžiadané dokumenty musíte nechať súdne overiť, rozhoduje úrad, ktorý ich vyžiadal. Spýtajte sa na to, či a akým spôsobom je dokumenty určené na použitie v cudzine potrebné overiť. Medzi štáty, ktoré vyžadujú superlegalizáciu, patrí napríklad Kanada, Dánsko, Egypt, Indonézia, Vietnam a ďalšie.

Ako vybaviť súdny preklad určený na superlegalizáciu

Rovnako ako súdne preklady s apostilou, aj preklad určený na superlegalizáciu musí vypracovať súdny prekladateľ zapísaný v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti. Súdny preklad v tomto prípade nie zviazaný s apostilou.

Potrebujete úradný preklad dokumentu na použitie v zahraničí? Obráťte sa na nás. Súdny preklad zabezpečujeme v 73 jazykových kombináciách. Dlhoročne spolupracujeme s veľkou databázou overených úradných prekladateľov, preto dokážeme zabezpečiť expresné dodanie súdneho prekladu vašich dokumentov. Tie budú pripravené na nasledovné overenie formou superlegalizácie.

Alexandra Bukovčanová

Je pre mňa splneným snom pracovať pre firmu, v ktorej ľudí a služby verím na 100%. Peter Drucker mal v jednom pravdu: "The best way to predict the future is to create it," preto vás budem rada informovať o budúcom smerovaní prekladateľského sveta a tiež tajných úskalí marketingu.