Tri kroky úspešnej lokalizácie vašej značky s konkrétnymi príkladmi z praxe

Toto sú najpoužívanejšie jazyky na svete

Lokalizácia je proces adaptácie vašej značky a produktov do rôznych kútov sveta.

Viete od čoho závisí úspech vašej lokalizačnej stratégie? Ak nie, ukážeme vám pár tipov pre úspešnú lokalizáciu, ktoré môžete aplikovať do svojho biznisu.

Myslite globálne, konajte lokálne

Ide o spôsob myslenia, ktorý musíte mať, ak uvažujete o expanzii. Stratégia vašej značky môže skvele fungovať doma, to však neznamená, že vaša značka bude mať úspech aj na nových trhoch.

Moto lokalizačnej spoločnosti Common Sense Advisory „different voices singing the same tune” (vo voľnom preklade „rozdielne hlasy spievajúce rovnakú melódiu”) hovorí o tom, že by ste mali vytvoriť niekoľko hlasov značky, ktoré spievajú rovnakú melódiu. Táto melódia sa dá zladiť s tým, čo publikum očakáva.

Úspech marketingovej lokalizácie závisí od efektívneho riadenia nadnárodnej značky, ktoré sa líši v každej krajine, v ktorej sa prezentuje.

Určite by ste nechceli, aby vaša firma zažila veľkú mediálnu kritiku. Práve takejto situácii musela čeliť Ikea v Saudskej Arábii, keď v obrazovej reklamnej kampani zobrazila ženskú protagonistku. Toto na prvý pohľad nevinné rozhodnutie pobúrilo nielen miestne mediá, ale aj miestnych obyvateľov. Ikea musela nakoniec celý katalóg stiahnuť a prerobiť

Reklama Ikea

Zdroj: http://www.kunocreative.com/

Buďte zapamätateľní

Keď ľudia počujú meno vašej značky, aké atribúty sa im s ňou spájajú? Spoľahlivosť, praktickosť, estetika, kvalita?

Možno sa vám už podarilo vybudovať si meno na domácom trhu, ale ako spravíte druhý krok a presadíte identitu značky v zahraničí?

Nové firmy a nové značky musia od samého začiatku odvádzať skvelú prácu, aby vytvorili silný imidž. Pokiaľ je jasne definovaný štýl, osobitosť, funkcia, účel a vzhľad produktu vašej značky, potencionálny zákazník bude mať jasnú predstavu a informácie, na základe ktorých urobí rozhodnutie, keď príde čas výberu medzi vašou značkou a konkurenciou.

Majte však na pamäti, že každý trh je iný, a dokonca aj zásadná vec, ako napríklad, názov spoločnosti by mohol mať v inom jazyku nechcený význam.

Zistíte, že vaša značka má inú „príchuť” na každom trhu. Preto sa budete musieť viac zamyslieť, aby ste pochopili cieľovú kultúru a vytvorili nový a nezabudnuteľný príbeh na nových zahraničných trhoch.

Prax má najlepšie príklady situácií, v ktorých etablované domáce firmy expandujúce do zahraničia preskočili krok lokalizácie a zapísali sa tak do úsmevných dejín marketingu. Po náročnej a dlhodobej fáze vývoja dokonalého produktu, pravdepodobne nechcete, aby sa vaša prepracovaná značka spájala so slovom, ktoré svedčí o presnom protiklade k vašim hodnotám.

Nokia pri uvádzaní telefónu Lumia podcenila potrebu marketingovej lokalizácie v španielsky hovoriacich krajinách. Spôsobilo to, že novouvedený mobil Lumia mal v španielskom slangu význam „prostitútka”. Charakter produktu a značky do tohto obrazu, samozrejme, nezapadal a nezohľadnenie úpravy názvu produktu tak malo negatívny dopad na publicitu značky.

10 871 odberateľov

Newsletter Translata Brífing: Získajte praktické tipy z oblasti prekladov a podnikania v zahraničí

Pravidelná dávka inšpirácie pre efektívnejšiu prácu s cudzími jazykmi

Prihláste sa k odberu

Zamestnajte miestnych ľudí

Kto pozná lepšie lokálnu kultúru ako miestni ľudia? Najmite si miestnych odborníkov, personálne agentúry alebo in-country partnerov. Týmto spôsobom zabezpečíte čo najpresnejšie lokalizovaný zážitok pre budúcich zákazníkov.

Toto je jeden z najdôležitejších prvkov lokalizácie. Nezabudnite, aby bol produkt a kompletná komunikácia so zákazníkom založená na tom, čo je „lokálne“. Berte preto spätnú väzbu vážne.

Vopred sa uistite, či ste pochopili miestnu dynamiku trhu, preferencií a konkurencie.

Často sa stáva, že obsah a marketingové taktiky, ktoré používate v jednej krajine nebudú fungovať v inej.

Nebojte sa investovať do poradenstva od miestnych ľudí. Práve tí vám zabezpečia čo najväčšiu šancu na úspech a pomôžu pri predaji vášho produktu na danom trhu.

Čo by ste robili v prípade, ak ex post zistíte, že ste uverejnili billboard, ktorému miestni obyvatelia nerozumeli? Takúto situáciu zažila rozšírená fast-foodová sieť McDonald´s.

McDonald´s sa chcel priblížiť miestnym obyvateľom na stredozápade USA. Rozhodol sa zverejniť billboard v rodnej reči ich miestneho kmeňa Hmong. Bohužiaľ, tento krok mal negatívne následky. Miestnym obyvateľom nedával žiadny zmysel, pretože slová v kampani boli spojené dohromady. Po konzultácií s miestnymi odborníkmi, Mcdonald´s zobrazený text na billboardoch stiahol a opravil.

Reklama McDonald´s

Zdroj:http://www.kunocreative.com/

Kľúčom k úspechu vašej spoločnosti je v neposlednom rade určite lokalizácia. Jej porozumenie a prispôsobenie sa kultúre každého cieľového trhu. Začlenenie lokalizácie do stratégie znamená najlepšiu cestu k medzinárodnej expanzii.

Nezabudnite, že prekladateľské služby vás dokážu z veľkej časti odbremeniť. Postarajú sa o vaše lokalizované preklady a vaše podnikanie pomôžu transformovať do úspešnej globálnej spoločnosti.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.