Viete, koľkými jazykmi sa hovorí v Papui Novej Guinei?

Papua Nová Guinea je jednou z najrozmanitejších krajín na svete. Až 40 % obyvateľov tejto oceánskej krajiny žije autonómne bez prístupu ku globálnej civilizácii. Domorodé kmene majú pevnú etnickú identitu a takmer každý z nich hovorí vlastnou rečou. Vďaka tomu je Papua Nová Guinea považovaná za krajinu s najväčším počtom jazykov.

Papua Nová Guinea

Papua Nová Guinea sa rozprestiera na východnej polovici ostrova Nová Guinea a na takmer 600 ostrovoch Melanézie. Hlavným mestom je Port Moresby. Má povesť chudobnej krajiny obývanej ľudožrútmi a poverčivými domorodcami, ktorí dodnes prežívajú v hlbokej džungli podľa stredovekej morálky. Menej tajomnou hrozbou boli aj silné protivládne demonštrácie. Situácia sa ale v posledných rokoch upokojila a väčšina cestovateľov tvrdí, že aj v nebezpečných častiach krajiny narazili na prívetivých domorodcov, ktorí sú k cudzincom veľmi zhovievaví. 

Cesta k nezávislosti

Španielski a portugalskí moreplavci sa na brehy Papui dostali už v 16. storočí. Predpokladá sa, že tu v tom čase žili poľnohospodárske spoločenstvá potomkov afrických a ázijských migrantov. V priebehu 19. storočia severnú časť ostrova desiatky rokov okupovali Nemci. Južnej časti Novej Guiney sa neskôr zmocnili Briti. V roku 1905 bola Britská Guinea začlenená pod Austráliu. Nezávislosť od Austrálie získala 16. septembra 1975. Papua Nová Guinea sa tak stala konštitučnou monarchiou s členstvom v Britskom spoločenstve národov.

Jazyky Papui Novej Guinei

Všetky úradné jazyky Papui Novej Guinei odrážajú jej koloniálnu históriu. Hlavným jazykom vlády a obchodu je angličtina. V každodennom kontexte je najrozšírenejším jazykom tok pisinpidžinový jazyk, nazývaný tiež melanézsky pidžin alebo novo-melanézsky jazyk. Kombinuje gramatické prvky pôvodných jazykov domorodcov, nemčiny a čoraz viac aj angličtiny. Rozšírený je aj hiri motu, zjednodušený jazyk ľudu Motu.

Okrem úradných jazykov sa na území Papui Novej Guinei používa viac ako 800 domorodých jazykov patriacich do dvoch odlišných jazykových skupín. Prvou sú austronézske jazyky. V tejto jazykovej rodine existuje asi 200 príbuzných jazykov, ktoré sem prenikli z ázijskej pevniny. Hovoria nimi prevažne obyvatelia pobrežných oblastí a ostrovov. Druhou skupinou sú pôvodné papuánske jazyky rozšírené vo vnútrozemí. Ide o zmes vzájomne odlišných jazykov s malým počtom hovoriacich.

Medzi najrozšírenejšie papuánske jazyky patria jazyky dani (250 000 hovoriacich), enga (180 000 hovoriacich), melpa (130 000), makasae (100 000) a ekari (100 000).

Zaujímavosti

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.