Aké úradné preklady si vyžaduje svadba v zahraničí?

Rozhodli ste sa povedať si svoje áno na exotickej pláži, v romantickom Paríži alebo na rakúskom zámku? Civilná svadba v zahraničí je možnosť, ktorú má každý pár. Uzatvárajú ju nadšení cestovatelia aj národnostne zmiešané páry, kedy je aspoň jeden zo snúbencov na mieste svadobného obratu cudzincom. Aby bol v oboch prípadoch svadobný zväzok nielen symbolický, ale aj formálne platný, budete musieť splniť niekoľko nariadení. Viete, aké dokumenty je pred uskutočnením obradu v zahraničí potrebné vybaviť?

svadba v zahraničí

Aké dokumenty budete potrebovať, ak chcete svadbu v zahraničí?

Ak organizujete svadbu v zahraničí, je dôležité vopred si overiť všetky vaše náležitosti. Pri komunikácií so zahraničnými úradmi preto nezabudnite požiadať o zoznam dokumentov, ktoré budú nevyhnutné pre vykonanie právoplatnej svadby. Myslite aj na nevyhnutné úradné preklady týchto dokumentov. Patrí medzi ne napríklad:

Občan môže požiadať Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Moskve o vydanie potvrdenia k uzavretiu manželstva v zahraničí (toto potvrdenie nahrádza potvrdenie o spôsobilosti k uzavretiu manželstva občana). V niektorých prípadoch môže byť potrebný aj delegačný list vydaný matrikou v trvalom bydlisku snúbencov.

10 871 odberateľov

Newsletter Translata Brífing: Získajte praktické tipy z oblasti prekladov a podnikania v zahraničí

Pravidelná dávka inšpirácie pre efektívnejšiu prácu s cudzími jazykmi

Prihláste sa k odberu

Úradné preklady a apostilácia sobášnych dokumentov

Aby v zahraničí dokumenty uznali ako platné, musia obsahovať doložku, ktorá preukazuje overenie podpisu a odtlačok pečiatky za účelom jej použitia v zahraničí – apostila. Apostilu však uplatníte len v krajinách, ktoré podpísali Haagsky dohovor. V ostatných krajinách je nutná trojstupňová superlegalizácia dokumentov. Nasleduje vypracovanie úradného prekladu dokumentov do jazyka krajiny, v ktorej svadba prebehne a jeho apostilácia. Pre potreby prekladu budete potrebovať originálne dokumenty alebo ich notársky overené kópie.

Sobášny list, ktorý v zahraničí získate, budete musieť nechať úradne preložiť do slovenčiny a doručiť na matričný úrad v mieste svojho trvalého bydliska. Spolu s prekladom budete potrebovať aj originál sobášneho listu, pre potreby úradného prekladu preto odporúčame použiť notársky overenú kópiu (alebo požiadať zahraničné úrady o 2 originálne listiny). Matričný úrad na Slovensku od vás pravdepodobne vyžiada rodné listy, preukazy občianstva a osobné informácie vašich svedkov.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.