Ako postupovať pri žiadosti o cestovný pas

Letná sezóna dovoleniek klope na dvere a spolu s ňou stúpa aj záujem o vybavovanie cestovných dokladov. Ak plánujete vycestovať mimo EÚ alebo dovolenkujete v zahraničí s deťmi, budete potrebovať cestovný pas. Poradíme vám, ako postupovať pri žiadosti o jeho vybavenie.

Ako postupovať pri žiadosti o cestovný pas

Žiadosť o vydanie cestovného pasu podáva osobne občan starší ako 15 rokov v mieste trvalého alebo prechodného pobytu, prípadne v mieste, kde sa zdržiava. Na prechodný pobyt nemusí byť úradne prihlásený.

Občan žijúci v zahraničí môže podať žiadosť o vydanie cestovného pasu aj na príslušnom zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky.

Pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu musíte byť osobne prítomný. Pracovníci oddelení dokladov nasnímajú biometrické údaje vrátane podoby tváre priamo pri podaní žiadosti, teda nie je potrebné priniesť fotografiu.

Kde sa podáva žiadosť o cestovný pas

Cestovný pas vydáva občanovi okresné riaditeľstvo Policajného zboru. Je na vás, na ktorom riaditeľstve žiadosť podáte (v mieste trvalého, prechodného bydliska alebo tam, kde sa zdržiavate), avšak bude potrebné dostaviť sa naň osobne pre podanie žiadosti aj prevzatie hotového pasu.

Platí sa pri žiadosti o cestovný pas?

Áno. K žiadosti o cestovný pas je potrebné predložiť aj správcovský poplatok, ktorého cena sa pohybuje od 8 do 99 eur v závislosti od veku žiadateľa a rýchlosti vybavenia pasu. Cestovný pas na počkanie (urýchlene do 2 dní) pre dospelú osobu je najdrahšia z možností. Prehľad poplatkov za vybavenie pasu nájdete nižšie.

Doklady potrebné na vybavenie pasu

Pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu budete musieť predložiť:

Cena vybavenia cestovného pasu

Občan starší ako 16 rokov zaplatí za vydanie cestovného pasu:

Občan od 6 do 16 rokov zaplatí za vydanie cestovného pasu:

Občan mladší ako 6 rokov zaplatí za vydanie cestovného pasu:

Aktuálny cenník správnych poplatkov nájdete na stránke www.minv.sk/?spravne-poplatky.

Vybavenie pasu pre deti

Proces vybavovania pasu pre deti sa líši v závislosti od ich veku. Ten rozhoduje o tom, kto môže za dieťa podať žiadosť a tiež o tom, aké dokumenty a údaje sú potrebné pre vystavenie cestovného pasu.

Kto podáva žiadosť

Za dieťa alebo občana mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť o vydanie cestovného pasu zákonný zástupca alebo iná fyzická osoba než rodič, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti.

Občan starší ako 15 rokov si môže žiadosť o vydanie cestovného pasu podať osobne bez prítomnosti rodičov, pokiaľ má od nich písomný súhlas.

10 871 odberateľov

Newsletter Translata Brífing: Získajte praktické tipy z oblasti prekladov a podnikania v zahraničí

Pravidelná dávka inšpirácie pre efektívnejšiu prácu s cudzími jazykmi

Prihláste sa k odberu

Pas pre deti mladšie ako 5 rokov

Dňa 26. júna 2012 vstúpilo do platnosti nariadenie Európskej únie, ktoré členským štátom ukladá povinnosť vydávať cestovné pasy už iba ako individuálne cestovné doklady. Preto oddelenia dokladov od 26. júna 2012 nevykonávajú zápisy údajov o deťoch mladších ako 5 rokov do cestovného pasu rodiča.

Deti mladšie ako 6 rokov dostávajú pasy s platnosťou na 2 roky. Pracovníci oddelenia pre deti v tomto veku nasnímajú podobu tváre, ale neodoberajú odtlačky prstov. Taktiež nie je potrebné, aby sa dieťa podpísalo.

Pas pre deti mladšie ako 15 rokov

O vyhotovenie cestovného pasu pre dieťa mladšie ako 15 rokov môže požiadať iba jeho zákonný zástupca (rodič), prípadne osoba, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti.

Osoba mladšia ako 16 rokov získa cestovný pas s platnosťou na 5 rokov. Odtlačky prstov sa snímajú len deťom starším ako 12 rokov a podpisujú sa len tie deti, ktoré sú už schopné sa podpísať, teda približne od začiatku školskej dochádzky.

Pas pre občanov mladších ako 18 rokov

Občan mladší ako 18 rokov môže požiadať o vystavenie pasu sám, avšak je povinný pripojiť k žiadosti písomný súhlas zákonného zástupcu. Osvedčenie podpisu sa nevyžaduje.

Osoba po dovŕšení 16 rokov získava cestovný pas s platnosťou na 10 rokov. Potrebné sú všetky biometrické údaje, teda fotografia, odtlačky prstov a podpis.

Užitočné zákony, ktoré by ste mali poznať

Cestovným dokladom sa venuje Zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Elektronické služby:

Tip: Nezabudnite na to, že ak plánujete cestovať aj so svojím domácim miláčikom, musíte mu vystaviť pas pre zvieratá. Okrem psov a mačiek potrebujú cestovný dokument i fretky. Podmienkou jeho vybavenia je čipovanie, pričom oba úkony vybavíte u svojho veterinára.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.