Ťažké jazykolamy pre nabrúsenie jazyka

Jazykolamy nie sú nikomu tak celkom cudzie. Aj vy ste sa už možno pokúsili zo zábavy vysloviť komplikovanú vetu a pozorne sledovať, ako rýchlo si na ňu váš jazyk zvykne. Málokto však vie, že jazykolamy sú užitočná pomôcka pri štúdiu aj v práci.

Čo je to jazykolam?

Jazykolamy sú krátke vety alebo spojenie slov, ktoré majú za úlohu precvičiť ťažko vysloviteľné hlásky, slová a slovné spojenia. V slovenčine ide hlavne o dlhé slová s malým počtom samohlások alebo s častým striedaním hlások s, š, č, alebo r. Ak náročnú vetu dokážete vysloviť rýchlo alebo dokonca niekoľkokrát zopakovať, máte vyhraté.

Jazykolam nielen pre deti

Jednoduché jazykolamy pomáhajú malým deťom s artikuláciou. Učia správne vyslovovať a dokážu odstrániť aj niektoré rečové vady. Medzi obľúbené jazykolamy pre deti patrí napríklad:

 1. Tváre v tráve.
 2. Tak ty takto tatko. 
 3. Ďateľ duto ďobal nad dutou dutinou duba.
 4. Šašo vešia osušku.
 5. Strč prst skrz krk.

Jazykolamy majú svoje miesto aj v dospeláckom svete. Pomáhajú najmä ľuďom, ktorí sa živia rozprávaním – verejným rečníkom, moderátorom, hercom i tlmočníkom. Radi ich využívajú aj ľudia, ktorí sa učia nový jazyk a chcú sa zdokonaliť vo výslovnosti náročných slov.

Konkrétne príklady jazykolamov

Naša ľubozvučná slovenčina dáva mnohým ľuďom zabrať. Zvládnete tieto vety zopakovať niekoľkokrát za sebou?

 1. Brontosaurus, brontosaurica a brontosauričatá sa hádajú, ktorí z nich je najbrontosaurovatejší.
 2. Keď nenaolejujeme linoleum, tak naolejujeme lampu. Keď nenaolejujeme lampu, tak naolejujeme linoleum.
 3. Vojaci sú vyrukavičkovaní a veliteľ je najnevyrukavičkovateľnejší.
 4. Popukané pukance popukali na plne popukanej panvici plnej popukaných pukancov.
 5. Pes spí, psy spia. Pes spí, psy spia. Pes spí, psy spia.

České jazykolamy

Tie najznámejšie české jazykolamy ste už určite počuli. Pokúsili ste sa ich ale vysloviť? 

 1. Tři sta třicet tři stříbrných stříkaček stříkalo přes stři sta třicet tři stříbrných střech. 
 2. Pštros s pštrosicí a pštrosáčaty šli do pštrosačárny. 
 3. Kmotře Petře, nepřepepřete mi toho vepře, jak mi, kmotře Petře, toho vepře přepepříte, tak si toho přepepřeného vepře sám sníte. 
 4. Zalyžařivšísi lyžař potkal nezalyžařivšísi lyžařku. 
 5. Šel za mnou jeden Řek, a ten mi řek, abych mu řek, kolik je v Řecku řeckých řek. A já mu řek, že nejsem řek, abych mu řek, kolik je v Řecku řeckých řek.

Anglické jazykolamy

Anglické tongue twisters pomáhajú študentom cudzieho jazyka zlepšiť svoju výslovnosť. Ako si s nimi poradíte vy?

 1. Peter Piper picked a peck of pickled peppers A peck of pickled peppers Peter Piper picked If Peter Piper picked a peck of pickled peppers Where’s the peck of pickled peppers Peter Piper picked?
 2. She sells seashells by the seashore.
 3. He threw three free throws.
 4. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? He would chuck, he would, as much as he could, and chuck as much wood. As a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood.
 5. Susie works in a shoeshine shop. Where she shines she sits, and where she sits she shines.

Najťažší jazykolam na svete

Za najťažší jazykolam na svete sa považuje veta v jazyku Xhosa, ktorý je jedným z úradných jazykov v Juhoafrickej republike. Už na prvý pohľad vám bude jasné, že tento jazyk je plný netradičných zvukov:

Iqaqa laziqikaqika Kwazi kwaqhawaka uqhoqhoqha.

V preklade to znamená: „Skunk sa skotúľal dole a zlomil si hrtan.”

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.