Xhosa: najznámejší spomedzi bantuských jazykov

V Južnej Afrike nájdeme až 11 úradných jazykov. Xhosa alebo Xhoština patrí k najrozšírenejším z nich. Približne 16 % obyvateľov Južnej Afriky, teda 8,3 milióna ľudí, uvádza jazyk Xhosa ako svoju rodnú reč. Tento africký jazyk je charakteristický množstvom zvukov, ktoré pripomínajú „klikanie”.

Ľudia, ktorí hovoria jazykom Xhosa, sú zvyčajne súčasťou etnickej skupiny známej ako amaXhosa. Slovo „Xhosa“ je odvodené z jazyka Khoisan a znamená „nahnevaní muži“. Väčšina jazykov v Južnej Afrike, ktoré zahŕňajú klikavé zvuky, pochádza od domorodého ľudu Khoisan. Xhosa spadá do skupiny bantuských jazykov a je predstaviteľom juhozápadnej rodiny Nguni.

Pri návšteve Kapského Mesta, Západného Kapska a Gautengu pravdepodobne započujete veľa ľudí, ktorý hovoria jazykom Xhosa. Tento jazyk je podobný jazyku Zulu, ďalšiemu z bantuských jazykov používaných v Afrike. Jazyky sú tak podobné, že ich rečníci si navzájom rozumejú. 

Bantuské jazyky

Bantuské jazyky tvoria skupinu asi 500 afrických jazykov a nárečí. Je to najväčšia podskupina benue-konžských jazykov, ktoré patria do nigersko-konžskej rodiny. Okrem jazyka Xhosa sem patrí i jazyk Zulu, svahilčina, tongčina či kikujčina. Bantuskými jazykmi sa hovorí na veľmi rozsiahlej oblasti, vrátane väčšiny Afriky, od južného Kamerunu až na východné územie Kene.

Xhosa – jazyk plný netradičných zvukov

Xhosa je neobvyklý, ale pekne znejúci jazyk. Pre mnohých je ťažké naučiť sa ho, pretože spoluhlásky majú náročnú výslovnosť a v slovách sa vyskytujú veľmi často. Zvuky sú pomerne agresívne. V jazyku xhosa nájdeme 15 druhov kliknutí, pri ktorých môže jazyk tlačiť na zuby, podnebie alebo stranu úst. 

Národ amaXhosa

Xhosovia tvoria národ 8 miliónov ľudí, ktorí žijú prevažne na juhovýchode Juhoafrickej republiky. Sú potomkami ľudu Nguni, kočovných pastierov, ktorí pred zhruba dvetisíc rokmi prišli na juh Afriky z oblasti Veľkých afrických jazier. Spoločnosť je rozdelená do množstva starobylých klanov, vyznávajú tradičné animistické náboženstvá. Rozšírený je medzi nimi aj kult predkov a prírodné liečiteľstvo. K národu Xhosa patril aj bývalý prezident JAR Nelson Mandela.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.