Holandčina: jazyk bez gramatických pádov

Holandčina patrí medzi najjednoduchšie jazyky na svete. Má pomerne jednoduchú gramatickú štruktúru a ak nemáte problém s angličtinou, pravdepodobne porozumiete aj mnohým holandským slovám. Pozrime sa na to, kde sa holandský jazyk používa, aké má podoby a prečo je taký výnimočný.

Holandčina je západogermánsky jazyk indoeurópskej jazykovej rodiny. Patrí tiež medzi pluricentrické jazyky. To znamená, že holandčina sa používa vo viacerých krajinách, no každá z nich má pre ňu vlastné jazykové pravidlá. Holandsky hovorí asi 28 miliónov rodených hovoriacich, prevažne v Holandsku, Belgicku a Suriname. Týmto jazykom sa dokonca môžete dorozumieť aj v južnej Afrike – viac ako 90 % slov, ktoré sa v afrikánčine stále používajú, vychádza z holandského jazyka.

Holandčina ako úradný jazyk Holandska a Belgicka

Severný variant holandčiny je ten, s ktorým sa stretneme priamo v Holandsku. Vyučuje sa na školách a používa ho štátna správa Holandska, Flámska (Belgicko), Surinamu a Holandských Antíl. Združenie známe ako Nederlandse Taalunie (Únia holandského jazyka), ktoré založili vlády Holandska a Flámska, upravuje pravopis štandardnej holandčiny.  

Dialekty holandčiny, ktoré sa používajú v Belgicku, označujeme názvom flámčina. Od štandardnej holandčiny sa odlišuje hlavne výslovnosťou/prízvukom. Menšie rozdiely sú aj v slovnej zásobe. Flámska holandčina si vypožičala viaceré slová z francúzštiny a angličtiny – tých v štandardnej holandčine nájdeme oveľa menej. Flámčina spolu s francúzštinou a nemčinou tvoria úradné jazyky Belgicka

Holandčina v histórii

Počas raného stredoveku sa západogermánske jazyky oddeľovali ostrovným vývojom starej angličtiny (anglosaskej) a príbuznej starej frízštiny, starej hornej nemčiny a starej holandčiny. Stará holandčina sa používala medzi 6. a 11. storočím a bola predchodcom nízkych franských jazykov, vrátane dnešnej holandčiny. Súčasná holandčina sa vyvinula z dialektov starej holandčiny, ktoré sa používali v Nizozemsku. 

Holandčina je germánsky jazyk, nemýľte si ho ale s nemčinou

Napriek tomu, že holandčina pochádza z rodiny germánskych jazykov, mali by ste dávať pozor, aby ste jazyk omylom neoznačili za „nemecký“. Nemecko a Holandsko majú spolu dlhú politickú históriu a niektorí Holanďania môžu považovať túto chybu za urážlivú. Hoci anglické slová Dutch a Deutsch majú rovnaký základ, znamenajú odlišné veci.

Ľahký jazyk bez gramatických pádov

Holandčina je pomerne jednoduchý cudzí jazyk blízky angličtine a nemčine. Na rozdiel od nemčiny, angličtina ani holandčina nemá gramatické pády. O niečo komplikovanejšie je to s holandským pravopisom. Na to, aby ste sa ho správne naučili, budete potrebovať znalosti anglického jazyka. Holandčina používa veľa vypožičaných slov bez toho, aby ich pravopis prispôsobila svojmu pravopisu (kvôli tomu sa niektoré písmená v holandskej abecede nenachádzajú, no bežne sa v prevzatých slovách píšu).

Preklad z a do holandčiny

Máte v rukách holandský dokument a neviete si s ním rady? Postaráme sa o kvalitný preklad z holandčiny do slovenčiny. Nezáleží na tom, či potrebujete preložiť dokumenty pre podnikanie v zahraničí, texty internetových stránok alebo hľadáte partnera pre spoľahlivý preklad knižných publikácií. Holandskí prekladatelia v agentúre Translata na vašu žiadosť vyhotovia aj úradný preklad do holandčiny v expresnom termíne.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.