Alexandra Bukovčanová

11. septembra 2020

Pluricentrické jazyky poznáte, a možno o tom ani neviete

Nová odroda jazyka - zvyčajne regionálny dialekt - sa po procese štandardizácie môže stať samostatným jazykom. Z nárečia tak vznikne spisovný jazyk, ktorý má svoje uzákonené normy a záväzné jazykové pravidlá. Ak jeden jazyk používa viacero národov, môže mať viacero kodifikovaných noriem. V tomto prípade hovoríme, že jazyk je pluricentrický alebo polycentrický.

Pridajte sa ku 8 000 podnikateľom, marketérom a manažérom a získajte praktické tipy z oblasti prekladov a podnikania v zahraničí.
Preskúmajte Translata Brífing

Čo je to pluricentrický jazyk

Pluricentrické jazyky majú dve alebo viaceré spisovné podoby, ktoré sa od seba mierne odlišujú. Rozdiely medzi spisovnými verziami nájdeme v slovníkoch, jazykových príručkách alebo inej jazykovednej literatúre. Každý variant je kodifikovaný samostatne v príslušnom národe. Pluricentrický alebo polycentrický jazyk môžu mať v každej krajine iné jazykové pravidlá, no stále ide o jeden a ten istý jazyk. 

Opakom pluricentrického jazyka je monocentrický jazyk. Ten má iba jednu štandardnú verziu, aj keď sa používa vo viacerých krajinách. V niektorých prípadoch sa pluricentrické jazyky rozdelia na viaceré samostatné jazyky (napríklad malajzijský jazyk a indonézčina). V procese rozdeľovania polycentrického jazyka je aktuálne aj srbochorvátčina.

Najpoužívanejšie pluricentrické jazyky

Väčšina ľudí hovorí pluricentrickým jazykom. Vzhľadom na to, že tieto jazyky nájdeme vo viacerých krajinách, niektoré z nich patria medzi najpoužívanejšie jazyky sveta. Medzi pluricentrické jazyky patrí aj väčšina napoužívanejších jazykov v Európe. Príkladom je nemčina, ktorá má tri kodifikované verzie: nemecká štandardná nemčina, rakúska štandardná nemčina a švajčiarska štandardná nemčina. 

Pluricentrický jazyk však môže mať oveľa väčší počet štandardných variácií s vlastnými jazykovými vetvami (napríklad arabčina alebo aramejčina). Podľa počtu hovoriacich môžeme určiť najpoužívanejšie pluricentrické jazyky:

Čínština

Španielčina

Angličtina

Hindčina

Arabčina

Kritériá pre polycentrický jazyk

Aby sa jazyk mohol považovať za polycentrický, musí spĺňať aspoň 1 zo 7 kritérií. Tie predložili jazykovedci Michael Clyne a Rudolf Muhr. 

Preklad pluricentrických jazykov

Vzhľadom na to, že varianty pluricentrických jazykov majú svoje vlastné pravidlá, kvalitný a správny preklad do alebo z iného jazyka môže byť výzvou. Hlavne ak je preklad potrebný na komunikáciu s úradmi, musí spĺňať jazykové normy konkrétnej krajiny. Preklad zo slovenčiny do angličtiny sa bude líšiť v závislosti od toho, či ide o britskú, americkú alebo austrálsku angličtinu. Rozdiely medzi týmito odrodami síce nie sú veľké, no na všetky oficiálne účely je potrebné využiť skúseného prekladateľa, ktorý pozná uzákonené normy jazyka v danej krajine.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.