Fráza dňa – mandar a freir espárragos

Fráza dňa – mandar a freir espárragos

Fráza dňa – mandar a freir espárragos

Naučte sa novú frázu a jej správne použitie. V Translate dbáme na správnosť terminológie a gramatiky, preto vám budeme pravidelne prinášať zaujímavé slovné spojenia alebo slovné hračky. Naučíme vás ich význam a správne použitie vo vete. Pravidelné používanie cudzieho jazyka je základom ovládania reči. Naším malým lingvistickým okienkom sa tak budeme snažiť obohatiť vašu slovnú zásobu a spríjemniť deň. 

 

mandar/ir a freir espárragos –  (slang.) choď do pekla / choď do kelu, go jump in the lake

– španielske slovné spojenie „mandar/ir a freir espárragos“ síce evokuje výraz vhodný do kuchynského prostredia, ale v skutočnosti vyjadruje situáciu, keď chceme niekoho poslať kade ľahšie. V doslovnom preklade znamená „choď vyprážať špargľu“.

Príklad:

Mi padre me mandó a freir espárragos cuando le pedí que me deja ir a la discoteka con mis amigos.
Moja mama ma poslala do kelu, keď som sa jej pýtal, či môžem ísť s kamarátmi na diskotéku.

Vyskúšajte sa:

¡Déjame en paz, vete a freír espárragos! siempre diga mi hermano,

a) porque nunca tiene ganas de hablar conmigo.
b) cuando quiere ir a comer.
c) pero a mi me no interesa, porque me gusta los esparragos.

Správna odpoveď: a.)