Alexandra Bukovčanová

19. septembra 2022

Fráza dňa – poser un lapin à quelqu’un

Naučte sa novú frázu a jej správne použitie. V Translate dbáme na správnosť terminológie a gramatiky, preto vám budeme pravidelne prinášať zaujímavé slovné spojenia alebo slovné hračky. Naučíme vás ich význam a správne použitie vo vete. Pravidelné používanie cudzieho jazyka je základom ovládania reči. Naším malým lingvistickým okienkom sa tak budeme snažiť obohatiť vašu slovnú zásobu a spríjemniť deň. 

poser un lapin à quelqu’unnechať niekoho na holičkách, slangovo vykašľať sa na niekoho

– toto krásne francúzske slovné spojenie znamená v doslovnom preklade „dať na niekoho zajaca“ alebo „spýtať sa niekoho na zajaca“. V skutočnosti ho však použijeme, keď chceme vyjadriť, že na nás niekto zabudol a neprišiel alebo sa jednoducho nedostavil na miesto ako sme plánovali.

-anglický ekvivalent by bol „ to stand somebody up

Príklad:

Je l’ai attendue mais elle n’est jamais arrivée – elle m’a posé un lapin!

Čakal som na ňu, ale neprišla – vykašľala sa na mňa!

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.