Fráza dňa – tomar el pelo

Fráza dňa – tomar el pelo

Fráza dňa – tomar el pelo

vytrhnutie posledného vlasu na hlave tomar el pelo

Naučte sa novú frázu a jej správne použitie. V Translate dbáme na správnosť terminológie a gramatiky, preto vám budeme pravidelne prinášať zaujímavé slovné spojenia alebo slovné hračky. Naučíme vás ich význam a správne použitie vo vete. Pravidelné používanie cudzieho jazyka je základom ovládania reči. Našim malým lingvistickým okienkom sa tak budeme snažiť obohatiť vašu slovnú zásobu a spríjemníť deň. – „Tomar el pelo” doslovne znamená „vytiahnuť vlas“ a používa sa v situácii, keď si niekto z niekoho uťahuje alebo sa snaží z niekoho si vystreliť, ale iba kamarátsky a dobromyseľne.

Ak vám teda kamarát povie, že práve vyhral 20 miliónov eur, mohli by ste mu na to povedať:

Me estás tomando el pelo.”
Strieľaš si zo mňa. You are pulling my leg.