Alexandra Bukovčanová

19. septembra 2022

Fráza dňa – tomar el pelo

Naučte sa novú frázu a jej správne použitie. V Translate dbáme na správnosť terminológie a gramatiky, preto vám budeme pravidelne prinášať zaujímavé slovné spojenia alebo slovné hračky. Naučíme vás ich význam a správne použitie vo vete. Pravidelné používanie cudzieho jazyka je základom ovládania reči. Našim malým lingvistickým okienkom sa tak budeme snažiť obohatiť vašu slovnú zásobu a spríjemníť deň.

„Tomar el pelo” doslovne znamená „vytiahnuť vlas“ a používa sa v situácii, keď si niekto z niekoho uťahuje alebo sa snaží z niekoho si vystreliť, ale iba kamarátsky a dobromyseľne.

Ak vám teda kamarát povie, že práve vyhral 20 miliónov eur, mohli by ste mu na to povedať:

Me estás tomando el pelo.”
Strieľaš si zo mňa. You are pulling my leg.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.