Jazykovedné okienko - Ohľadom alebo ohľadne

Podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka sú obe slová zastarané a mali by sa nahradiť opisnými formami, napríklad vo veci, pokiaľ ide o, čo sa týka, alebo jednoducho predložkou o.

jazykove-okienko

Takže namiesto:

Píšem Vám ohľadne dedičstva.
Ohľadom rozvodu s manželom sa nevyjadrila.
Kontaktoval ma ohľadne kúpy môjho auta.
Ohľadom sfalšovaných faktúr nikdy nepovedal ani zrnko pravdy.

Použite skôr:

Píšem Vám vo veci dedičstva.
Nevyjadrila sa o rozvode s manželom.
Kontaktoval ma vo veci kúpy môjho auta.
Pokiaľ ide o sfalšované faktúry, nikdy nepovedal ani zrnko pravdy.

Poznámenávame, že to, že v Krátkom slovníku slovenského jazyka sa predložky ohľadne a ohľadom hodnotia ako zastarané, neznamená, že sa v hovorenej aj písomnej podobe nemôžu používať.

Jazykovedný hlavolam na koniec:

Viete, čo je migľanc?

Táto nadávka pochádza zo šarišského nárečia a jej spisovným náprotivkom je beťár – prešibaný človek, prefíkanec, figliar.

Zdroje:
www.jazykovednaporadna.sme.sk
www.slovnik.juls.savba.sk

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.