Úradné preklady Bratislava:
PON - PIA: 9.00 - 17.00
Zobraziť na mape

Marcel Meňkö

19. januára 2017

Jazykovedné okienko - Ohľadom alebo ohľadne

Podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka sú obe slová zastarané a mali by sa nahradiť opisnými formami, napríklad vo veci, pokiaľ ide o, čo sa týka, alebo jednoducho predložkou o.

jazykove-okienko_1

Takže namiesto:

Píšem Vám ohľadne dedičstva.
Ohľadom rozvodu s manželom sa nevyjadrila.
Kontaktoval ma ohľadne kúpy môjho auta.
Ohľadom sfalšovaných faktúr nikdy nepovedal ani zrnko pravdy.

Použite skôr:

Píšem Vám vo veci dedičstva.
Nevyjadrila sa o rozvode s manželom.
Kontaktoval ma vo veci kúpy môjho auta.
Pokiaľ ide o sfalšované faktúry, nikdy nepovedal ani zrnko pravdy.

Poznámenávame, že to, že v Krátkom slovníku slovenského jazyka sa predložky ohľadne a ohľadom hodnotia ako zastarané, neznamená, že sa v hovorenej aj písomnej podobe nemôžu používať.

Jazykovedný hlavolam na koniec:

Viete, čo je migľanc?

Táto nadávka pochádza zo šarišského nárečia a jej spisovným náprotivkom je beťár – prešibaný človek, prefíkanec, figliar.

Zdroje:
www.jazykovednaporadna.sme.sk
www.slovnik.juls.savba.sk

Marcel Meňkö

Projektový manažér