Jazykovedné okienko – rad rada

Jazykovedné okienko – rad rada

Jazykovedné okienko – rad rada

„V neposlednom rade je moja rada, sadať si v kine do posledného radu.“

Ako vidíte, slovné spojenie „v neposlednej rade“ sa vo vete nenachádza. Použitie ženského rodu je v ňom totiž nesprávne a nelogické.

  • Slovo rada znamená „návod na konanie, odporúčanie“.

  • Slovo rad je mužského rodu a označuje „viac jednotlivcov al. vecí usporiadaných v jednej línii“ resp. „poradie podľa časového al. príčinného sledu“.

Budeme RADI, ak si naše RADY (v ženskom rode) vezmete k srdcu a V NEPOSLEDNOM RADE máme pre vás ešte aj cudzie slovo na záver 🙂

Aký názor máte na EDUTAINMENT?

Slovo edutainment sa vo svete internetu skloňuje stále častejšie. Ako z neho vyplýva, ide o spojenie vzdelávania (education) a zábavy (entertainment), čiže vzdelávanie hravou, zábavnou formou. Do tejto kategórie patrí napríklad nespočetné množstvo videí na YouTube, zo slovenských by sme vyzdvihli edukatívne videá z kanálu Baštrng komika a herca Michala Kubovčíka, ktoré aj v týchto dňoch zachraňujú životy mnohých maturantov 🙂