Jazyky zanikajú rýchlejšie, než by ste si mysleli

Zánik jazyka je zriedka náhlou udalosťou. Často ide o pomalý proces, v rámci ktorého sa každá nová generácia učí jazyk čoraz menej, až kým ho ľudia úplne prestanú používať. Aj napriek tomu jazyky zanikajú rýchlym tempom. Ročne sa na zoznam zaradia desiatky jazykov, ktorými viac nemá kto hovoriť.

Zánik alebo úmrtie jazyka sa zvyčajne zaznamená po tom, čo zomrie posledný známy rečník. Zhruba 35 % jazykov v súčasnosti rečníkov rapídne stráca, takže sa považujú za ohrozené jazyky. Jazykovedci odhadujú, že asi polovica jazykov, ktorými dnes hovoríme, v priebehu nasledujúcich 100 rokov zanikne. Niektorí dokonca tvrdia, že až 90 % súčasných jazykov zmizne do roku 2115.

Prečo jazyky v súčasnosti zanikajú?

Existuje veľa rôznych príčin, prečo môže jazyk zaniknúť. Dôvody majú často politický, ekonomický alebo kultúrny charakter. Rečníci menšinového jazyka sa môžu rozhodnúť, že pre budúcnosť ich detí bude lepšie učiť ich jazyk, ktorý súvisí s ekonomickým úspechom. Príkladom je fakt, že väčšina druhej generácie prisťahovalcov do Spojených štátov neovláda plynule jazyky svojich rodičov. Hovoriť anglicky je ekonomicky a kultúrne výhodnejšie.

Veľkú časť svetových jazykov používajú obyvatelia krajín, ktoré bežne neprichádzajú do styku s inými národnosťami. Hovoríme o afrických kmeňoch, ľuďoch žijúcich na Sibíri či obyvateľoch ostrovných oblastí. Ich jazyky často zanikajú spolu s pôvodným obyvateľstvom. Tak sa z kedysi rozvinutého jazyka stáva reliktný jazyk používaný na vyhradenom území, ktorému rozumie len malý počet ľudí.

Behom posledného polstoročia bola spolu s globalizáciou po celom svete presadzovaná štandardizovanejšia kultúra a angličtina bola v tejto súvislosti hlavnou hnacou silou. Pre rad menej používaných jazykov je v takom prostredí ťažké súťažiť a prežiť. Jazyková smrť môže mať vplyv na akúkoľvek jazykovú formu, vrátane dialektov.

Ohrozené jazyky

Vzhľadom k tomu, že jazyky nezanikajú zo dňa na deň, v priebehu jazykového posunu je možné merať stupeň ich ohrozenia. Prvým stupňom je potenciálne ohrozenie jazyka. Podľa UNESCO sa jazyk považuje za potenciálne ohrozený, ak ním hovorí menej než 10 000 ľudí. Jazyk je utláčaný, no rečnícke komunity ho naďalej odovzdávajú ďalším generáciám. Takýchto jazykov je napríklad iba v Indii viac než 600.

V druhej etape jazykového posunu je jazyk ohrozený. Odhaduje sa, že do tejto kategórie zapadá až 43 % svetových jazykov. Prežíva už len niekoľko rečníkov a ich deti sa jazyk zväčša nenaučia. Nasleduje stupeň vážne ohrozeného jazyka, pričom je nepravdepodobné, že jazyk prežije ďalšiu generáciu. Posledným stupňom je zaniknutý jazyk, ktorým už nemá žiadnych rečníkov.

10 871 odberateľov

Newsletter Translata Brífing: Získajte praktické tipy z oblasti prekladov a podnikania v zahraničí

Pravidelná dávka inšpirácie pre efektívnejšiu prácu s cudzími jazykmi

Prihláste sa k odberu

Revitalizácia ohrozených jazykov

Revitalizácia jazyka, označovaná tiež ako oživenie jazyka alebo zvrátenie jazykového posunu, je pokus o zastavenie alebo zvrátenie úpadku ohrozeného jazyka. V niektorých prípadoch môže ísť o snahu oživiť jazyk, ktorý už zanikol. Príkladom je program revitalizácie škótskej gaelčiny, keltského jazyka, ktorým sa hovorí hlavne v škótsku. Po dlhom období potláčania tohto jazyka na úkor škótčiny a angličtiny sa gaelčina opäť vyučuje na školách a používa v tlači.

Posledné zaniknuté jazyky

Aka-cari

Andamanský jazyk, ktorým sa hovorilo na Andamanských ostrovoch v Indii. Posledná rečníčka menom Licho zomrela v roku 2020. Často sa sťažovala, že jej komunita hovorí hlavne andamanskou hindčinou a ľudia zabudli na ich vlastné jazyky. Bola hrdá na svoje dedičstvo a predkov.

Ngandi

Austrálsky domorodý jazyk, ktorý sa považuje za vyhynutý od úmrtia ženy menom Cherry Wulumirr Daniels. Už keď bola dieťa, jazyk ngandi jej v škole zakázali používať. Aj napriek tomu verila, že je dôležité odovzdať jazykové dedičstvo ďalej a počas svojho života spolupracovala s jazykovým centrom a školami.

Tehuelche

Tehuelche bol jedným z chonanských jazykov v Patagónii. Hovorili ním nomádky lovci, ktorí žili prevažne na území Čile. Posledná rečníčka Dora Manchado učila deti vo svojej komunite základné slovíčka, a pomáhala lingvistom, ktorí sa tento jazyk snažili zrekonštruovať, zaznamenať a lepšie pochopiť.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.