Mongolsko a mongolčina: keď sa tradícia spája s chuťou napredovať

Mongolský jazyk je hlavný člen rodiny mongolských jazykov v rámci teoretickej altajskej jazykovej skupiny. je to hlavný jazyk Mongolska a niektoré z dialektov sú bohato rozšírené aj v Číne. Mongolčina sa často považuje za makrojazyk alebo skupinu jazykov, do ktorej patria mnohé dialekty.

Vývoj a dialekty mongolčiny

Moderný mongolský jazyk sa vyvinul zo strednej mongolčiny. Týmto jazykom hovorila mongolská ríša v 13. a 14. storočí. Klasifikácia klasickej mongolčiny nastala až v 17. – 19. storočí. Hovoríme o písanom jazyku s mnohými štandardizovanými pravidlami, ktorá sa neskôr vyvinula v súčasnú mongolčinu. Mongolská literatúra je písomne ​​osvedčená od 13. storočia.

Základom úradného jazyka Mongolska je khalkský dialekt mongolčiny. Ostatné dialekty, ktorých počet a zoskupenie je zatiaľ sporné, sa používajú prevažne v Číne. S úzko príbuzným burjatským jazykom tvorí mongolčina východnú skupinu mongolských jazykov. Vo vnútornom Mongolsku rozdeľuje politika úradných jazykov mongolský jazyk na tri dialekty: južný mongolský, oirat a barghu-buryat. 

Niektorí lingvisti radia mongolské jazyky do veľkej altajskej jazykovej rodiny, do ktorej patria aj turkické jazyky. Dôvodom sú podobné črty jazykov, ktoré nájdeme aj v porovnaní s tunguzským, kórejským a japonským jazykom, pravdepodobne z dôvodu geografickej blízkosti a vzájomného vplyvu jedného jazyka na druhý. 

Tradičné mongolské písmo používané v Číne je sýrskeho pôvodu. V roku 2025 je naplánované jeho opätovné zavedenie do pozície oficiálneho písaného jazyka Mongolska. 

Koľko ľudí hovorí mongolčinou?

Mongolčinou hovorí približne 5,7 milióna ľudí v Mongolsku a v Číne, hlavne v autonómnych oblastiach Vnútorné Mongolsko, Sin-ťiang a provinciách Qinghai a Gansu. Mongolčina sa v Číne používa zhruba na 4 % územia, no presný počet rečníkov nie je známy.

Zaujímavosti o Mongolsku

Za vlády Džingischána bola Mongolská ríša najväčšou samostatnou ríšou, akú kedy svet videl. Dnes v Mongolsku žijú zhruba tri milióny ľudí. Odhaduje sa, že 25 až 40 % z nich žije ako kočovní pastieri. Zaujímavosťou je tiež to, že v Číne žije dvakrát viac Mongolov než v Mongolsku. Hlavné mesto Ulanbátar považujeme za najchladnejšie hlavné mesto na svete. Býva v ňom takmer polovica populácie a zvyšok krajiny je rozdelený na územia kmeňov.

Translata a preklad do mongolčiny

Prekladateľská agentúra Translata zabezpečuje odborné preklady do mongolčiny aj z mongolčiny. Radi pre vás vypracujeme aj úradný, teda súdne overený preklad do alebo z mongolského jazyka. Jednotlivcom aj spoločnostiam dodáme kvalitné preklady od rodených hovoriacich v expresnom termíne.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.