Písanie i/y. Najčastejšie gramatické chyby

Nesprávne použitie tvrdého a mäkkého i vo vetách patrí medzi hrubé, no pomerne časté pravopisné chyby. Hoci hlásky i a y vyslovujeme rovnako, riadia sa určitými pravidlami a nemali by sme ich používať, kedy sa nám zachce. Robíte niektoré z týchto chýb aj vy?

Kedy píšeme i a kedy y?

Samohlásku i, í môžeme v slovenčine zaznačovať ako i, í („mäkké i“) alebo y, ý („ypsilon“). Ypsilon píšeme v domácich aj cudzích slovách. Základné pravidlo hovorí, že tvrdé y píšeme po tvrdých spoluhláskach a mäkké i po mäkkých spoluhláskach. Po obojakých spoluhláskach môže nasledovať i alebo y. Slová, v ktorých sa po obojakej spoluhláske nachádza ypsilon, označujeme ako vybrané slová.

Príklady najčastejších pravopisných chýb

Časté chyby pri písaní i a y sa týkajú najmä tých slov, pri ktorých neplatia pravidlá o spoluhláskach. Nejasnosti môžu nastať pri skloňovaní, pridávaní prípon, ako aj v závislosti od kontextu vety. Ak vám „íčka” v slovenčine dávajú zabrať, dobrý dojem z vášho textu zabezpečí profesionálna korektúra. Ktorým chybám by ste sa mali vyhýbať?

Zámená takýto, akýsi, ktorýsi

Pri určovaní správneho i/y v týchto slovách pomôže, ak odstránime koncovky -to a -si. Slová taký, aký, ktorý skloňujeme podľa vzoru pekný. Ak by veta bez koncovky vyzerala takto: Takí skvelí futbalisti (ide o množné číslo), použijeme mäkké í aj vo vete s koncovkou -to: Takíto skvelí futbalisti. V jednotnom čísle použijeme y – Taký skvelý futbalista – Takýto skvelý futbalista.

Pri skloňovaní

Niektoré podstatné mená mužského rodu vytvárajú nejasnosti hlavne pri skloňovaní. Príkladom sú slová, ktoré sa skloňujú podľa vzoru dub vo všetkých pádoch okrem lokálu. Skloňovanie v lokáli je v tomto prípade podľa vzoru stroj, prípona sa mení na i. Obe podoby slov hoteli/hotely, interiéri/interiéry, kontajneri/kontajnery sú spisovné, netreba ich však zamieňať. Mäkké i píšeme v lokáli jednotného čísla – Ubytoval sa v hoteli. Ypsilon píšeme v nominatíve množného čísla – Na ulici boli dva hotely.

Pri vykaní

Boli ste s našou službou spokojný? Či skôr spokojní? Ak sa prihovárame viacerým ľuďom, používame v prídavnom mene mäkké i. Ak vykáme jednému človeku, použijeme tvrdé y. Existujú však situácie, v ktorých veľa ľudí zneistie aj pri tomto jednoduchom pravidle.

Pokiaľ ide o všeobecný text na vašej webstránke, v príspevkoch na sociálnej sieti či v e-mailoch pre zákazníkov, používame y. Otázku „Boli ste spokojný?” (napríklad v dotazníku spokojnosti) totiž kladieme iba jednému človeku, konkrétnemu zákazníkovi. Ak by sme podobný dotazník odoslali zástupcovi skupiny a pýtame sa na spokojnosť viacerých ľudí, môžeme použiť mäkké i.

Výnimky z pravidla

V slovenčine nájdeme mnohé slová, v ktorých píšeme po mäkkej spoluhláske tvrdé y a naopak, po tvrdej mäkké. Do slov kilogram, kino, tiger, gitara či rituál ypsilon skutočne nepatrí. Píšeme ho však v slovách cyklistika, cylinder, cynizmus a ďalších.

Dvojice slov s rôznym významom

tikať – zvuk hodín / tykať – opak vykania (tykám známym).

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.