Potrebujete potvrdenie o prekonaní covidu pri cestovaní

Potvrdenie o prekonaní covidu udeľuje pacientovi výnimku z testovania v časovom intervale po diagnostikovaní ochorenia. Nahrádza negatívny výsledok testu tam, kde je potrebný, a udeľuje výnimku z dodržiavania karanténnych opatrení. Dĺžka výnimky sa na Slovensku predĺžila na 180 dní, v zahraničí to však platiť nemusí.

Väčšina krajín Európskej únie vyžaduje pri vstupe do krajiny negatívny PCR alebo antigénový test. V niektorých je potrebné absolvovať povinnú karanténu. Ak ste však už ochorenie prekonali, pri vstupe do niektorých krajín vám bude stačiť potvrdenie o prekonaní COVID-19 od vášho lekára. Vyhnete sa potrebe mať pri sebe negatívny test alebo absolvovaniu povinnej karantény. 

Kde budete potrebovať potvrdenie o prekonaní covidu?

Podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva aktuálne postačuje, ak sa osoba preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19, napríklad SMS-kou alebo papierovým potvrdením o pozitívnom teste. V súčasnosti preto nie je potrebná fyzická návšteva lekára kvôli vyžiadaniu potvrdenia o prekonaní ochorenia. Preukázanie diagnostikovaného ochorenia postačuje pri návšteve prevádzok a zamestnania, nie však pri cestovaní do iných krajín.

Kto vydáva potvrdenie o prekonaní covidu?

Dokladom o prekonaní ochorenia COVID-19 je písomné (tlačené) potvrdenie od vášho všeobecného lekára. Vyhláška ÚVZ SR určuje, že takéto potvrdenie má obsahovať meno a priezvisko spolu s dátumom narodenia pacienta. Ďalej obsahuje dátum, spôsob diagnostiky (napríklad PCR test alebo antigénový test) a časový úsek trvania výnimky z povinnosti ďalšieho testovania. Chýbať nesmie ani pečiatka a podpis lekára. Toto potvrdenie sa vydáva jednorazovo, lekár by ho pacientovi nemal vydať opakovane ani v prípade, že testy na protilátky vyšli pozitívne.

Dĺžka výnimky po prekonaní COVID-19

Výnimka týkajúca sa časového intervalu po prekonaní ochorenia COVID-19 pri vstupe do prevádzok a dochádzania do práce sa predlžuje z troch mesiacov na 180 dní. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorá od 19. apríla 2021 upravuje vstup do prevádzok a priestorov zamestnávateľa. To znamená, že ak ste za posledných 180 dní prekonali alebo boli diagnostikovaní ochorením COVID-19, nemusíte sa pri vstupe do prevádzok preukázať negatívnym testom.

Potvrdenie o prekonaní covidu a cestovanie

Krajiny, ktoré dovoľujú Slovákom vstup na ich územie, vyžadujú na hraniciach negatívny test na ochorenie COVID-19. Ak si vyberiete destináciu, ktorá akceptuje iba negatívny PCR test, potvrdenie o prekonaní nebude postačujúce. Krajinu nebudete môcť navštíviť s pozitívnym testom ani v prípade, že ste ochorenie nedávno prekonali. Niektoré krajiny EÚ akceptujú potvrdenie o prekonaní COVID-19, musí však byť preložené do jazyka krajiny, kam cestujete, alebo do anglického jazyka. 

O tom, či daná krajina akceptuje potvrdenie o prekonaní ochorenia sa vopred informujte na príslušnom zastupiteľskom úrade, telefonicky alebo e-mailom. Rovnako odporúčame informovať sa o dĺžke výnimky z testovania, nakoľko každá krajina má vlastné podmienky pre vstup cudzincov. Aktuálne oznamy a upozornenia pred cestovaním do zahraničia poskytuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na svojej webovej stránke.

Stiahnite si preložený vzor potvrdenia o prekonaní covidu

Ak plánujete cestu do zahraničia a vybraná krajina akceptuje potvrdenie o prekonaní covidu, tento dokument si nemusíte prekladať sami. Stiahnite si zadarmo vzor preloženého Potvrdenia o prekonaní COVID-19 v anglickom alebo nemeckom jazyku. Potvrdenie v angličtine akceptujú všetky krajiny, túto možnosť preto odporúčame využiť napríklad v prípade, ak plánujete cestovať do viacerých krajín. Vytlačený dokument potvrdí váš lekár.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.