Žaneta Peklanská

23. septembra 2022

Prekladateľ na voľnej nohe vs. v prekladateľskej agentúre: porovnávame oba modely práce

Rozmanitosť kariérnych príležitostí stavia jazykových profesionálov pred voľbu, či je pre nich výhodnejšie spolupracovať s prekladateľskou agentúrou, alebo sa stať prekladateľom na voľnej nohe. Jeden i druhý model práce má svoje špecifiká.

Aby sme vám pomohli pri uvažovaní, čo najlepšie zodpovedá vašim kariérnym cieľom, dali sme na misky váh výhody a nevýhody práce prekladateľa/tlmočníka na voľnej nohe (freelancera), keď pracuje priamo s klientmi, a sprostredkovanou spoluprácou cez prekladateľskú agentúru.

Očakávania a realita: časté omyly, ktoré sa spájajú s prácou na voľnej nohe a v agentúre

Internet i rýchly rozvoj technológií spôsobil v prekladateľskej profesii revolúciu. Geografické hranice zmizli, prekladatelia môžu získavať klientov z celého sveta, hoci o nich súperia s väčším okruhom kvalitných profesionálov.

Trh sa neprestajne vyvíja, prekladatelia i agentúry čelia novým výzvam z pohľadu automatizácie, vyššej špecializácie, kvality a rýchlosti vyhotovenia prekladov. Napriek tomu, že sme svedkami transformácie prekladateľskej profesie, v odvetví i medzi budúcimi prekladateľmi a tlmočníkmi sú stále zakorenené viaceré mýty.

Omyl 1

Freelancer môže pracovať z domu, pri spolupráci s agentúrou prekladateľ musí sedieť v jej priestoroch

V študentských kruhoch sme sa stretli s názorom, že spolupráca s prekladateľskou agentúrou je spojená s nevyhnutnosťou prekladať v sídle agentúry. Prekladateľ, ktorý spolupracuje priamo s klientmi, má výhodu v možnosti pracovať z pohodlia vlastného domova.

Aby prekladateľská agentúra dokázala čo najlepšie pokryť dopyt po prekladoch, zväčša spolupracuje s množstvom prekladateľov z rôznych kútov sveta. Úplne bežne ide o databázy s viac než 1 000 prekladateľmi.

Z toho dôvodu v sídle firmy pracujú iba projektoví manažéri, ktorí s prekladateľmi dennodenne komunikujú. Prekladateľ pracujúci na zákazkách sprostredkovaných prekladateľskou agentúrou si môže na prácu zvoliť akéhokoľvek miesto, ktoré mu vyhovuje.

Omyl 2

Freelancer môže prekladať pre viac firiem, prekladateľ v agentúre prekladá len pre ňu

Ďalší omyl spočíva v mienke, že prekladateľ, ktorý pracuje priamo s klientmi, má výhodu v možnosti prekladať pre viacero firiem a osôb, zatiaľ čo prostredníctvom prekladateľskej agentúry túto možnosť nemá a môže prekladať iba pre danú agentúru.

Aj napriek tomu, že existujú osvedčení prekladatelia, ktorí majú dostatok zákaziek od jednej agentúry, táto im žiadnym spôsobom nebráni spolupracovať s kýmkoľvek iným (dokonca aj s inými prekladateľskými agentúrami). Prekladateľ nie je zamestnancom prekladateľskej agentúry na trvalý pracovný pomer, preto môže prekladať pre viacero firiem a osôb ako v prípade prekladateľa, ktorý spolupracuje s klientmi priamo.

Omyl 3

Freelancer si môže vyberať zákazky, ktoré preloží, a prekladateľ v agentúre musí preložiť všetko

Mylný je aj názor, že prekladateľ, ktorý pracuje priamo s klientmi, má výhodu v možnosti výberu zákaziek na preklad a pri spolupráci s prekladateľskou agentúrou túto možnosť nemá.

Pri ponuke prekladu kontaktuje prekladateľa projektový manažér z prekladateľskej agentúry, ktorý mu vysvetlí, o aký druh zákazky ide, špecifikuje oblasť, rozsah a termín odovzdania. Konečné rozhodnutie zákazku prijať či odmietnuť je len na prekladateľovi. Nikdy nie je nútený prekladať text, ktorý nevyhovuje jeho špecializácii, časovým či iným možnostiam. Napokon, odborné či technické preklady si žiadajú prekladateľov s hĺbkovými vedomosťami a skúsenosťami, aby neutrpela kvalita či presnosť prekladu.

10 871 odberateľov

Newsletter Translata Brífing: Získajte praktické tipy z oblasti prekladov a podnikania v zahraničí

Pravidelná dávka inšpirácie pre efektívnejšiu prácu s cudzími jazykmi

Prihláste sa k odberu

Spolupráca prekladateľa s prekladateľskou agentúrou prináša vzájomné výhody

Cieľom prekladateľskej agentúry je spracovať čo najviac dopytov na preklad. S realizáciou tohto cieľa pomáhajú agentúre ľudia v internom tíme a kvalifikovaní prekladatelia. Každý prináša na spoločný stôl iné benefity.

Špičkové agentúry neustále inovujú a objavujú možnosti, ako prácu zjednodušiť a čiastkové úlohy automatizovať (napríklad využívajú lokalizačné inžinierstvo alebo vyvíjajú vlastné technologické riešenia). Prekladateľská agentúra zabezpečuje komunikáciu a nastavenie detailov projektu s klientom, zjednoduší transfer dokumentov na preklad a sprocesovanie zákazky. Prekladateľ sa tiež nemusí obávať prípadných chýb vo výstupe. Agentúra sa postará o dodatočnú kontrolu výstupu od prekladateľa, než ho definitívne odovzdá klientovi.

Z dobre nastavených procesov agentúry profituje aj prekladateľ, ktorý sa môže venovať len tomu, čo mu ide najlepšie – svojmu remeslu.

Nie je nič výnimočné, že prekladatelia spolupracujú naraz s viacerými agentúrami, čo môže byť administratívne náročné. Uvedomujeme si to a pre našich dodávateľov sme vytvorili prehľadný Translata Vendor Portal, kde nájdu všetky informácie o svojich zákazkách a bez zdĺhavého vymieňania e-mailov faktúru vystavia a odošlú na finančné oddelenie.

Spolupráca s agentúrou, ktorá má vybudovanú silnú značku, umožní prekladateľovi dostať sa k práci pre zaujímavých klientov, ku ktorým by sa zrejme ako freelancer nedostal. Pri dlhodobých partnerstvách agentúr s veľkými klientmi sa prekladateľ nemusí obávať o výpadok zákaziek.

Agentúra si ako odmenu za vytvorený komfort účtuje percento z ceny práce prekladateľa. Keďže preklady sú naviazané na ďalšie úlohy, agentúrne termíny sú striktné a ich nedodržanie môže prekladateľa odsunúť do kategórie nespoľahlivých dodávateľov.

Výhody spolupráce s prekladateľskou agentúrou

Nevýhody spolupráce s prekladateľskou agentúrou

Hoci atraktivita práce prekladateľa na voľnej nohe rastie, má svoje úskalia

Astronomický nárast počtu prekladateľov na voľnej nohe za posledné roky je dôkazom, aký atraktívny je tento spôsob práce. Staršie dáta hovoria o 640 tisíc prekladateľoch vo svete, z ktorých ¼ sú freelanceri.

V prieskume z roku 2019, ktorý realizovali ProZ.com, Translators without Borders a ďalšie organizácie, bolo až 75 % z 7 000 zúčastnených prekladateľov a tlmočníkov zo 155 krajín na voľnej nohe.

Flexibilita a nezávislosť pri rozhodovaní o tom, aké texty a v akom množstve prekladateľ preloží, je veľkým lákadlom. Priamy kontakt s klientom umožňuje dohodnúť si vyhovujúce podmienky, termíny a o platbu za projekt sa prekladateľ nemusí deliť s treťou stranou.

Nikomu nechceme ťahať popod nos medové motúzy, preto je dôležité povedať, že začínať ako prekladateľ na voľnej nohe je náročné. Mnohí nie sú pripravení na fakt, že zrazu musia vykonávať činnosti, ktoré sú mimo ich komfortnú zónu, no sú potrebné pre získavanie zákaziek. Vybudovať si portfólio a zvučné meno s puncom spoľahlivosti stojí v odvetví prehustenom silnou konkurenciou veľa driny. So zložitým získavaním klientov je spojené aj kolísanie príjmov a neistota.

Výhody práce prekladateľa na voľnej nohe

Nevýhody práce prekladateľa na voľnej nohe

A víťaz? Pre každého iný

Sčítané a podčiarknuté, aj po detailnom porovnaní výhod a nevýhod spolupráce prekladateľa s prekladateľskou agentúrou a prekladateľa na voľnej nohe, sa ručička na miskách váh zo stredu nepohla.

Pracovné preferencie sa individuálne líšia a v čase sa menia. Našťastie, flexibilita prekladateľského remesla umožňuje prekladateľom i tlmočníkom držať opraty svojej kariéry pevne v rukách a podľa aktuálnej životnej situácie sa rozhodnúť, ktorý smer im vyhovuje viac. Napokon, riešením môže byť aj hybridný model práce.

Žaneta is a cross between the iconic and stylish Jackie Kennedy and the determined and fearless Winston Churchill. Dressed to the nines, professional, and always ready to tackle a problem, delegate tasks, or help kick off Friday's work ethic. Translata's "First Lady" is the heart of the team. She helps keep us all grounded while we reach for the stars.