Alexandra Bukovčanová

23. februára 2023

Preklady a lokalizácia v roku 2023: aké trendy budú formovať odvetvie?

Od globálnych značiek zákazníci očakávajú poskytovanie prémiových služieb a produktov vo svojom rodnom jazyku. Tí, ktorí si to čím skôr uvedomia a zahrnú lokalizáciu do svojej stratégie, dokážu na medzinárodnom trhu konkurovať a rásť. Prekladateľov, agentúry i firmy čakajú v roku 2023 aj ďalšie výzvy, ktoré obrusujú hrany a tvarujú celý ekosystém.

Inovácie v umelej inteligencii (AI)

Vývoj trendu strojového prekladu a zlepšovanie jeho kvality pozorujeme na trhu už roky. Trh strojového prekladu narástol z 450 miliónov dolárov v roku 2017 na 1,1 miliardy dolárov v roku 2022.

Zdá sa, že v roku 2023 bude technológia AI mimoriadne žiadaná a nápomocná aj v tomto odvetví v snahe dosiahnuť väčšiu efektivitu. Využívanie AI v nástrojoch strojového prekladu maximalizuje ich presnosť a umožní skrátiť dobu dodania prekladu. Prepojenie so slovníkmi zároveň prispeje k ďalšiemu skvalitneniu strojových prekladov.

Očakáva sa aj zmena v spôsobe používania strojového prekladu. Pôvodný postup, keď prekladatelia post editovali výsledok strojového prekladu, bude fungovať v obrátenom poradí. Už pri zadávaní môžu prekladatelia usmerniť a prispôsobiť umelú inteligenciu tak, aby bol výsledný strojový preklad podľa ich predstáv.

V panelovej diskusii AI in the Here and Now – Emerging Trends počas LocTalk ‘22 však odzneli obavy, ako pri strojovom preklade zabezpečiť ochranu citlivých informácii pri špecifických druhoch obsahu (napríklad zákony, informácie týkajúce sa bezpečnosti, zdravia a podobne) a či vôbec v takýchto prípadoch používať strojový preklad.

Viac lokalizovaného obsahu založeného na dátach

Čoraz viac firiem si v roku 2023 uvedomí, že lokalizácia hrá dôležitú úlohu pri dosahovaní medzinárodných cieľov. Firmy budú plánovať svoju stratégiu na základe dát v snahe maximalizovať výsledky. Náklady vynaložené na získanie týchto dát minimalizujú riziko zlých rozhodnutí. Navyše, komunikovanie s miestnymi zákazníkmi v ich rodnom jazyku sa vypláca a prináša predaje.

Potvrdzuje to aj štúdia Unbabel, ktorej sa zúčastnilo 300 marketérov z rôznych kútov sveta. Podľa 84 % respondentov má lokalizovaný obsah mierne až intenzívne pozitívny dopad na rast ich tržieb.

Firmy zistili, že čoraz väčší faktor kvality prekladov je efektívne fungovanie spolupráce s dodávateľmi obsahu. Trendom v roku 2023 je hľadanie spôsobov priamejšej a jednoduchšej spolupráce.

Štúdia Smartcat, ktorej sa zúčastnilo 145 firiem (medzi nimi aj Apple, Siemens či Microsoft), ukázala, že firmy dosiahli lepšiu kvalitu prekladov a rýchlejší čas dodania, keď popri práci s agentúrami mohli mať priamy kontakt s prekladateľmi, ktorí vďaka svojej špecializácii dokážu pochopiť ich potreby.

Voľba medzi dobrým a špičkovým prekladom

v ostatnom roku silneli v prekladateľskom ekosystéme hlasy o zvýšenom tlaku na ceny. Inflácia núti prekladateľov zvyšovať svoje sadzby, zatiaľ čo využívanie strojového prekladu tlačí sadzby nadol. Neistá situácia ohrozuje strategické plánovanie spoločností, ktoré reagujú znižovaním rozpočtov na prácu s viacjazyčným obsahom, hoci pre stabilný globálny rast by mali robiť opak.

V roku 2023 budeme sledovať snahu o získanie adekvátnej kvality s nižšími nákladmi. Boj o ceny nebol nikdy citeľnejší. Spoločnosti preto potrebujú začať uvažovať nad prekladmi inak. Niekedy nie je potrebné investovať do prekladov rozsiahlych blogových príspevkov, ktoré nemajú očakávanú návratnosť. Je užitočné zamerať sa na účel a hodnotu jednotlivých textov a podľa toho zvoliť úroveň kvality prekladu.

Transformácia B2B lokalizácie

Stratégia B2B lokalizácie má odlišné potreby, než je to v prípade B2C. Jose Palomares, šéf lokalizácie v Coupa Software, vo svojom príspevku na LocTalk ‘22 hovorí o potrebe adaptácie lokalizačných stratégií B2B firiem.

To, čo zafungovalo jednej spoločnosti neplatí celoplošne. Preto pri tvorbe stratégie odporúča firmám vychádzať z poznatkov zo svojho odvetvia, prípadne nadviazať spoluprácu s miestnym lokalizačným partnerom. Neoplatí sa púšťať do všetkých úloh naraz, ale vypracovať si viacúrovňový plán expanzie.

10 871 odberateľov

Newsletter Translata Brífing: Získajte praktické tipy z oblasti prekladov a podnikania v zahraničí

Pravidelná dávka inšpirácie pre efektívnejšiu prácu s cudzími jazykmi

Prihláste sa k odberu

Integrácia SEO do lokalizácie

Kvalitné SEO je jeden zo spôsobov, ako na nových trhoch osloviť široké publikum. Obsah optimalizovaný pre vyhľadávače sa zobrazuje vo výsledkoch vyhľadávania vyššie, čím prináša viac viditeľnosti i preklikov.

Mnohé firmy doposiaľ pri expanzii nekládli na SEO dôraz a svoje webové stránky prekladali bez zapracovania kľúčových slov. Zdá sa, že to, čo si majitelia e-shopov zvykli robiť vo svojej domovskej krajine, presiahne v roku 2023 aj hranice. Lokalizácia bude čoraz viac spätá s potrebou optimalizácie obsahu pre vyhľadávače.

Marketéri z celého sveta v štúdii Unbabel prezradili, že 41 % z nich využíva lokalizáciu SEO na všetkých trhoch a 40 % na niektorých trhoch.

Pre optimálne výsledky bude potrebná spolupráca skúsených copywriterov, SEO špecialistov i prekladateľov so zameraním na marketing. Bude zaujímavé sledovať, ako tento trend ovplyvní prácu s viacjazyčným obsahom.

O krok pred konkurenciou: prečítajte si, prečo sa oplatí zahrnúť SEO preklady do vašej stratégie expanzie.

Lokalizácia SMS a e-mailového marketingu

Hoci ide o mikro trend, pre značky môže mať zásadný význam. Firmy doposiaľ venovali najväčšiu pozornosť lokalizácii obsahu webových stránok, no postupne sa rozšíri aj na komunikáciu cez sms a e-mailový marketing.

Zdá sa, že budeme pozorovať čoraz väčší dopyt po lokalizácii týchto foriem marketingovej komunikácie, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou medzinárodného eCommerce.

Prekladateľské nástroje výhradne ako cloudové riešenia

Cloud je nepochybne budúcnosť. Už v roku 2023 by sme mali byť svedkami posunu k výlučne cloudovým riešeniam v prípade väčšiny prekladateľských softvérov.

„Iba etablovaní lídri na trhu, ako sú memoQ alebo SDL Trados, stále ponúkajú samostatné licencie,“ uvádza Milengo.

Cloudové služby majú nesporné výhody, napríklad automatické aktualizácie, správa prekladov na jednom mieste s jednoduchým prístupom tímov prekladateľov bez nutnosti inštalácie softvérov.

Na druhej strane sa objavuje otázka bezpečnosti dát. Pre poskytovateľov cloudových služieb je prioritou postarať sa o ochranu uložených dát, no riziko nie je možné úplne podchytiť. Preto je dobré zamyslieť sa, či cloudové riešenia spĺňajú bezpečnostné požiadavky, alebo je lepšie nainštalovať si softvér na vlastnom serveri.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.