5 + 1 tipov ako dosiahnuť kvalitný preklad

Kvalitný preklad | Translata Blog

Každá profesionálna agentúra či skúsený prekladateľ by mali vedieť svojmu klientovi poradiť, na čo si dať pozor ešte pred samotným prekladom. Preložiť text od slova do slova si predsa môžete aj sami bez akýchkoľvek nákladov. Na to profesionála nepotrebujete. Stačí použiť niektorý z online prekladačov, napríklad Google Translate.

Je však toto tá správna cesta, ako ušetriť? Áno, ale maximálne v prípade, že ide o text, ktorý nie je určený verejnosti, len jednotlivcovi v rámci neformálnej komunikácie, prípadne o text, ktorý nemusí zaujať či dokonca presvedčiť (napríklad o vhodnosti kúpy určitého produktu).

Pripravili sme vám 6 tipov, ako môžete zabezpečiť kvalitný a nákladovo efektívny preklad.

1. Investujte do kvalitného zdrojového textu

Jednou z najčastejších chýb, ktoré podnikatelia robia pri príprave textov, je, že podceňujú potrebu ich kvality. Neuvedomujú si, že nie každý človek dokáže písať texty gramaticky, odborne či štylisticky správne a zároveň tak, aby sa dobre čítali, aby boli pre čitateľa zrozumiteľné, pochopiteľné a najmä zapamätateľné.

Ešte výraznejšie sa nedostatočná kvalita textu prejavuje v marketingu a špeciálne v online marketingu. Tam totiž nejde len o texty, ktoré vidí čitateľ, ale aj o slová, ktoré vyhodnocujú vyhľadávače. Ľudia, ktorí nepoznajú spôsob ako tvoriť webstránky so správnymi SEO nastaveniami sú častokrát sklamaní, že sa nedokážu presadiť v silnej konkurencii podobne zameraných webov.

Z uvedených dôvodov je možné odporučiť služby skúseného copywritera. Minimalizujete tým riziko zlého textu jednak vo svojom primárnom prostredí, jednak ako podkladu pre jeho preklad. Veľmi často sa totiž stáva, že preklad textu je síce správny, ale z hľadiska obsahu veľmi slabý a doslova nefunkčný. Prerábať texty vás v konečnom dôsledku vyjde drahšie, ako keď tvoríte kvalitný obsah hneď na začiatku. Respektíve, ako keď jeho tvorbu zveríte skúsenému a tvorivému copywriterovi.

2. Zabezpečte prekladateľa – odborníka na danú oblasť

Jednou z množstva výhod prekladateľskej agentúry je, že dokáže zabezpečiť profesionálneho prekladateľa pre každé odvetvie. Vy tak máte istotu, že preložený text bude na požadovanej úrovni aj z hľadiska odbornosti. Najviac túto výhodu pocítite, ak máte text, ktorý obsahuje časti z viacerých oblastí (napríklad zo stavebníctva, medicíny, práva a developerstva). Agentúra dokáže zabezpečiť odborného prekladateľa pre každú takúto časť a tak je dokument ako celok na vysokej odbornej úrovni.

V tejto súvislosti je potrebné spomenúť aj možnosť prekladu rodeným hovoriacim, prípadne službu korektúry, ktorej úlohou je zabezpečiť najvyššiu možnú mieru kvalitného prekladu. Tú pre rôzne jazyky dokáže taktiež zabezpečiť len veľká prekladateľská agentúra.

3. Vytvorte zoznam najdôležitejších výrazov a pojmov

Máte vo vašom texte špecifické pojmy, výrazy, slová či spojenia, ktoré ste si už v minulosti dávali prekladať? Ich zoznam poskytnite prekladateľskej agentúre. Jednak nemusíte platiť za niečo, za čo ste už v minulosti zaplatili, jednak budete mať istotu, že táto terminológia bude preložená identicky, tak ako v minulých textoch a podľa vašich predstáv. V neposlednom rade ušetríte aj čas, keďže prekladateľ nebude musieť vyhľadávať a konzultovať slová v odborných slovníkoch.

4. Stavte na agentúru využívajúcu CAT nástroje

Agentúry najmä pri objemnejších alebo obsahovo podobných prekladoch využívajú tzv. CAT nástroje (počítačom podporovaný preklad). Tie fungujú ako umelá inteligencia. Prekladatelia ich počas prekladov jednotlivých textov učia. Nástroje si preložené slovo, výraz či vetu zapamätajú a následne identicky preložia rovnaké časti v celom texte (alebo v budúcich textoch). Prekladatelia tak majú možnosť navrhovaný preklad prijať, alebo odmietnuť a prerobiť podľa kontextu.

Umožnia tým rýchlejší a lacnejší preklad (agentúra by nemala účtovať opakujúci sa text), ktorý bude navyše konzistentný. Nestane sa, že by v jednom dokumente boli rovnaké výrazy v rovnakom kontexte preložené rozdielne. A to ani v prípade, že na jednom preklade pracuje viacero prekladateľov naraz.

5. Žiadajte viacstupňovú kontrolu

Asi nikoho neprekvapí, že pokiaľ ide o skutočne profesionálny preklad, jeho kontrola je viacnásobná. Samozrejme, ak sa bavíme o preklade od agentúry. Prekladateľ pracujúci mimo agentúru nedáva svoj preklad kontrolovať ďalšiemu prekladateľovi. Najmä pri rozsiahlych textoch pracuje v agentúre na preklade celý projektový tím. Ten môže byť zložený z prekladateľa/prekladateľov, korektora, copywritera, kontrolóra… Okrem ľudskej kontroly agentúry využívajú najmä počítačové kontroly, známe ako QA nástroje (quality assurance = zabezpečenie kvality). Takýto program porovná preložený text s originálnym a všetky časti, ktoré nie sú identické, označí ako podozrivé. Prekladateľ následne rozhodne, či sa jedná o chybu alebo či je daná časť správna. QA softvér zaznamenáva napríklad:

Bonus tip: Lokalizácia ako „must have“

Vašim hlavným „neobchodným“ cieľom pri preklade textu by malo byť, aby mu človek, pre ktorého je text určený, rozumel (viď TIP číslo 1). Celkom logicky je preto potrebné v prvom rade toho človeka zadefinovať. Už pri tvorbe zdrojového textu musíte totiž myslieť na vášho klienta. Lenže, ten sa nemusí vyznačovať rovnakými vlastnosťami, nemusí mať rovnaké návyky, nemusí sa riadiť rovnakými zvyklosťami ako váš klient v cudzej krajine. A práve preto je lokalizácia skutočne dôležitá.

Službu lokalizácie dokážu zabezpečiť skúsené agentúry prostredníctvom odborníkov z krajín, pre ktoré je text prekladaný. Pri úradných prekladoch alebo pri prekladoch odborných textov z oblasti medicíny, práva, stavebníctva, informačných technológií či strojárstva je možno viac ako lokalizácia dôležitá odborná znalosť z daného odvetvia (viď TIP číslo 2), v každom prípade je vždy výhodou mať preklad od rodeného hovoriaceho.

Skutočným „must have“ je ale lokalizácia v prípade, že sa jedná o preklad marketingových nástrojov, napríklad webstránky, prezentácií, reklám, prospektov a podobne. Aby ste e-commerce prekladom zabodovali, musí ho robiť prekladateľ, prípadne tím prekladateľov, ktorí dokonale poznajú cieľové prostredie aj cieľovú skupinu, dokážu definovať jej kultúrne či náboženské zvyklosti a spôsob vyjadrovania sa vrátane slangov či hovorových slov.

Zároveň tiež platí, že aj ak máte výborne zvládnutú domácu web stránku z hľadiska SEO, nič to neznamená pri vstupe na zahraničný trh. A aj v tomto prípade vám špičková agentúra dokáže pomôcť prispôsobiť prekladané texty požiadavkám zahraničného trhu, zvoliť v nich najvyhľadávanejšie kľúčové slová, prípadne nastaviť reklamné kampane.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.