Úradné preklady Bratislava:
PON - PIA: 9.00 - 17.00
Zobraziť na mape

Alexandra Bukovčanová

13. apríla 2020

5 tipov, ako písať sloh v angličtine

Z amatérskych prieskumov vyplýva, že markantnejšia časť študentov stredných škôl a gymnázií radšej po anglicky rozpráva, než píše. Spôsobené to môže byť tým, že anglické seriály a filmy sú u mladej generácie populárnejšie ako knihy či magazíny. Tak či onak, sloh z anglického jazyka je na maturite stálicou, s ktorou sa musí popasovať každý maturant. Postup jeho úspešného písania môžeme rozdeliť do niekoľkých krokov.

Ako písať sloh z angličtiny?

Na začiatku bude dôležité, aby ste si zvykli na prácu s anglickým textom, napríklad čítaním alebo internetovou komunikáciou s anglicky hovoriacimi ľuďmi. Pomôže vám prekladač viet, ktorý preloží výrazy ucelene, nielen „od slova do slova”. Neskôr pravdepodobne zistíte, že potrebujete pomoc iba s prekladom niektorých slovíčok a napokon pochopíte význam viet bez použitia slovníka. Osvojíte si prirodzený slovosled aj pravidlá gramatiky. Čím familiárnejší pre vás bude písaný text v angličtine, tým ľahšie zvládnete písanie školských slohov.

Brainstorming pred slohom

Krok prvý, brainstorming. V doslovnom preklade myšlienková búrka, je výstižné označenie pre mentálny proces, ktorého cieľom je vyprodukovať čo možno najviac nápadov. Pri brainstormingu nezáleží na tom, či je nápad dobrý, alebo znie šialene. Pred písaním anglického slohu by si mal každý študent prejsť krátkou fázou brainstormingu, pri ktorej si ucelí svoj vlastný názor na tému a príde na kvantum užitočných nápadov. Tie stačí už len zapracovať do slohu. Zapisujte si všetko, nikdy neviete, ktorá myšlienka vám nakoniec ukáže najľahšiu cestu k zvládnutiu tejto úlohy.

Rýchly, sumarizačný a informatívny úvod 

Úvod nie je časťou textu, s ktorou je potrebné strácať veľa času. Dokonca ho na skúšobný hárok nemusíte napísať ako prvý. Ak naozaj neviete, ako začať, môžete si písanie úvodu nechať až na koniec, keď bude podstata slohu jasná a ucelená. Úvod by mal mať zhruba 4 až 5 viet. Jeho úlohou je vtiahnuť čitateľa do deja a oboznámiť ho s tým, čo ho pri ďalšom čítaní čaká. Začnite od všeobecných informácií a smerujte čitateľa k hlavnej téze diela.

Dajte si záležať na tematických vetách

Jadro je základom, hlavnou časťou celého slohu. Je miestom pre hlbší rozvoj myšlienok alebo deja. Pre lepšiu prehľadnosť sa člení na odseky. Na začiatku každého odseku stojí veta, tzv. tematická veta, ktorá celému odseku udáva tempo. Veta by mala odkazovať na to, s čím sa čitateľ v odseku oboznámi. Dôležité je nezabudnúť, akú má táto veta funkciu a dbať na to, aby text pokračoval v jej duchu. Odstavce by nemali byť príliš dlhé, ani preplnené informáciami, ktoré spolu nesúvisia. Dobre členený text sa ľahko číta a informácie sú zrozumiteľnejšie. 

Záver slohu v angličtine

Tak ako každý iný sloh, aj ten anglický od študenta vyžaduje, aby pri konci písania zhrnul pár svojich poznatkov, myšlienok a domnienok do záverečného odseku. Dobre napísaný záver vychádza z ústrednej myšlienky práce a tiež čerpá z tematických viet, ktorými si študent pri jeho písaní môže pomáhať. Študent v ňom obhajuje svoje myšlienky a názory na danú tému.

Odborný jazyk je pri maturitnom slohu z angličtiny potrebný ako soľ

Príprava na maturitu z angličtiny zahŕňa aj oprášenie slovnej zásoby. Keďže kompozícia je slohovým útvarom, ktorý vyžaduje formalitu, zamerajte sa na použitie prítomného času. Používajte spájacie a signalizačné slová. Sprehľadnia text a posunú jeho úroveň na vyššiu priečku. Zabudnite na používanie skrátených tvarov, tie sú v odbornom anglickom texte nežiadúce. Vyhnite sa aj frazálnym slovesám a slangu, uprednostnite formálne výrazy.

Tip na záver: kedy písať čiarky?

Podľa tejto mnemotechnickej pomôcky si ľahko zapamätáte, pred ktorými priraďovacími spojkami v angličtine píšeme čiarku. Slovo FANBOYS si vryte do hlavy: For, And, Nor, But, Or, Yet, So.

Alexandra Bukovčanová

Je pre mňa splneným snom pracovať pre firmu, v ktorej ľudí a služby verím na 100%. Peter Drucker mal v jednom pravdu: "The best way to predict the future is to create it," preto vás budem rada informovať o budúcom smerovaní prekladateľského sveta a tiež tajných úskalí marketingu.