Ako preložiť web a na čo nezabudnúť?

AKTUALIZOVANÉ dňa 19. septembra 2022 || Ak plánujete expandovať so svojím podnikom, pozrite si náš komplexný zoznam dôležitých aspektov na preklad digitálneho obsahu. Nasledujúci zoznam vychádza zo skúseností pri prekladateľských projektoch spojených s webovými stránkami a digitálnym obsahom.

Obsah:

 1. Pozor na doslovný preklad
  2. Štruktúra webu a skrytý text
  2.1 URL a meta dáta
  3. Preklad značiek, claimov
  4. Obrázky
  4.1 Čo všetko sa prekladá
  5. Čas, čísla, meny a pod.
  6. Blog a e-mailing
  7. SEO, SEO, SEO (…a PPC)
  8. Exportovanie obsahu a automatizácia
  9. Lokalizovaný preklad
  10. Translation Proxy
  11. Sociálne siete

1. Pozor na doslovný preklad

Slová nie sú všetko – ale sú stále veľmi dôležité. Vytvorenie štylisticky korektného textu spočíva na jednom hlavnom princípe: prekladajte celú myšlienku, nie slovo po slove.

Nepodarených príkladov je mnoho a vo veľa prípadoch predstavovali bariéru úspechu a uveriteľnosti zahraničnej kampane. O to dôležitejšie je, aby ste si pri prekladoch uvedomili význam ľudského prekladateľa, ktorý vám žiaden stroj nenahradí.

Native speaker

V ideálnom prípade by mal byť prekladateľ a minimálne korektor „native speaker“ (rodený hovoriaci) vo vašom cieľovom jazyku. Takýto typ prekladateľa vie vychytať aj tie najmenšie jazykové nuansy, čo je nevyhnutné najmä pri marketingových posolstvách šíriacich sa v špecifickom kultúrnom prostredí. Až vtedy vám ľudia uveria a bude jednoduchšie ich transformovať na zákazníka.

2. Štruktúra webu a skrytý text

Viacjazyčná webová stránka má výrazne odlišnú štruktúru ako webové stránky v jednom jazyku. Akýkoľvek preklad webovej stránky bude mať významný vplyv na štruktúru webu, atraktivitu a dosah obsahu (s prihliadnutím na dĺžku textu, členitosť, čitateľnosť) a najmä spôsob, akým sa na stránke ľudia pohybujú a ako dlho zotrvajú na konkrétnej podstránke. Netreba tiež zabudnúť na preklad textov, ktoré síce netvoria jadro obsahu, ale sú veľmi dôležité z pohľadu organického vyhľadávanie v Google.

URL a meta dáta

Pri rozšírení obsahu do ďalšieho jazyka je preto nevyhnutné nezabudnúť na preklad URL adries a meta dát. Každú jednu novú podstránku je navyše potrebné zahrnúť do mapy stránky, ktorá je nahraná a uložená v zdroji webovej stránky.

Skryté hlášky

Textový obsah webu sa neskladá len z viditeľného textu. Pri príprave podkladov na preklad je potrebné myslieť aj na skrytý text, napríklad:

3. Preklad značiek, claimov

Pri prekladoch domén, značiek, claimov, skratiek či ustálených slovných spojení a pod. je nevyhnutné zistiť, či v danom cudzom regióne neznamená vaša značka či skratka nejaké konkrétne slovo. Mohli by ste sa tak totiž dostať do vcelku nepríjemnej situácie, ktorá by mohla vplývať na úspešnosť vašej značky..

PRÍKLAD: Automobilka Mitsubishi

Automobilka Mitsubishi uvádzala na trh model Pajero, ktorý mal na celom svete veľký úspech len na Pyrenejskom polostrove nie. Až podrobným skúmaním sa zistilo, že v Španielsku znamená slovo „pajero“ vták a, bohužiaľ, aj vo svojom druhom význame.

4. Obrázky

Množstvo menších i stredných podnikateľov je často prekvapených, keď zistia, že preklady webových stránok predstavujú viac než jednoduchý preklad textu. Rozsiahle štúdie ukázali, že rýchlejšie a dôkladnejšie spracovávame a uchovávame informácie z obrázku ako z textu, čo znamená, že obrázky sú dôležitou súčasťou webovej stránky.

Čo všetko sa prekladá

Kultúrna kredibilita

Rozlišujte jemné kultúrne znaky, ktoré sú zobrazené na obrázku. Vy ich možno nevnímate, ale vaša cieľová skupina áno a pokiaľ sa s nimi nestotožní, darmo budete hľadať príčinu inde.

„Dbajte na to, aby obrázok nebol pohoršujúci, pretože sporo odetá žena na webovej stránke, ktorá bude bežať na Blízkom východe, pravdepodobne nie je dobrý nápad.“

Na druhej strane môže byť obrázok úplne neškodný, ale stále nie je rezonujúci s vaším publikom.

PRÍKLAD: Predstavte si obrázok skupiny priateľov, ktorí jedia vonku na verejnosti.

Detaily rozhodujú o uveriteľnosti. Ak chcete zaujať Španielov, nesmiete im núkať obrázky, s ktorými nie sú stotožnení a naopak.

5. Čas, čísla, meny a pod.

Stanfordská univerzita urobila štúdiu o dôveryhodnosti webových stránok, na základe 18 faktorov, ktoré používatelia považujú za znaky dôveryhodnosti. Dizajn bol číslo jedna.

Ten zahŕňa rozloženie prvkov, farebnú schému a obrázky, ale tiež menšie detaily, na ktoré možno ľahko zabudnúť pri prekladaní webových stránok.

Ide o údaje, akými sú:

PRÍKLAD:

Aj tieto maličkosti prispievajú k tvorbe celkového dojmu z webovej stránky.

10 871 odberateľov

Newsletter Translata Brífing: Získajte praktické tipy z oblasti prekladov a podnikania v zahraničí

Pravidelná dávka inšpirácie pre efektívnejšiu prácu s cudzími jazykmi

Prihláste sa k odberu

 

6. Blog a e-mailing

Ak expandujete na nové trhy, budete potrebovať premyslenú a zároveň perfektne zacielenú marketingovú stratégiu. Vaša webová stránka je jej súčasťou, ale ani zďaleka nie je jej jedinou časťou.

 1. Jednou z najlepších príležitostí na podporu vašej novej webovej stránky je blog, ktorý je písaný vo vašom cieľovom jazyku a pre váš cieľový trh. Táto jednoduchá a dostupná forma marketingu vám pomôže osloviť a zaujať nové publikum zo zahraničia.

TIP: Ak už máte blog v angličtine, odporúčame všetky relevantné články preložiť do cieľového jazyka. Stanete sa tak autentickejší a dôveryhodnejší v očiach cieľovej skupiny, ktorá vďaka obsahu, ktorému rozumie, získa lepšiu predstavu o vašom produkte.

 1. E-mailing je neopomenuteľná súčasť prekladového projektu pri expandovaní do zahraničia. Skladá sa z transakčných mailov a obchodných mailov. Obsahujú dôležité informácie o:

7. SEO, SEO, SEO (…a PPC)

Pojmu a najmä aktivitám v rámci SEO sa nevyhne žiaden prevádzkovateľ webovej stránky ani pri preklade. Samotný preklad webových stránok má dva hlavné ciele:

Je fajn mať pútavý text a pekné obrázky, no úprimne, na získavanie návštevnosti je tu najmä SEO a reklamy v Google Ads. Jediný spôsob, ako môžu algoritmy určiť relevantnosť obsahu, je zosúladenie vyhľadávacích dopytov, ktoré ľudia vyhľadávajú, s výrazmi na vašej stránke.

Prvý krok predstavuje preklad textov profesionálnym prekladateľom. V druhom kroku text upravuje rodený hovoriaci, korektor, ktorý do textu zapracuje kľúčové slová vyplývajúce z analýzy kľúčových slov v jazyku, do ktorého sa web prekladá.

Keďže optimalizácia webovej stránky vyžaduje čas, jednu z možností ako okamžite získať miesto v Google výsledkoch je využiť reklamy v Google Ads. Tie sa prekladajú rovnakým postupom ako text na webovej stránke.

 „Ten, kto je v Google vyhľadávači na druhej strane, akoby ani nejestvoval.“

8. Exportovanie obsahu a automatizácia

Príprava podkladov pre realizáciu prekladu je dôležitý aspekt. Najčastejšie je možné obsah exportovať vo formáte html či xml. Takto dodaný obsah sa preloží a následne sa v rovnakom formáte vloží do novej jazykovej verzie webu. Ide o najjednoduchší spôsob prekladu, ktorý si nevyžaduje žiadny programátorský zásah.

Technologické prekladateľské agentúry disponujú technológiou, ktorá umožňuje prepojenie systému pre riadenie obsahu webovej stránky so systémom prekladateľskej agentúry. Takéto prepojenie dokáže automatizovať celý proces prekladania a využívajú ho najmä e-shopy, ktoré pridávajú veľké množstvo nových produktov a nového obsahu.

9. Lokalizovaný preklad

Už sme si spomínali dôležitosť kultúrnej kredibility pri obrázkoch, no prispôsobenie sa publiku v texte je rovnako, ak nie viac dôležité. Lokalizácia predstavuje adaptáciu obsahu s kultúrnymi a krajinnými špecifikáciami. Je to viac ako preklad, pretože pri čítaní lokalizovaného textu nebudete tušiť, že ide o preklad.

PRÍKLAD: Lokalizácia reklamnej kampane Coca-Cola

10. Translation Proxy

Služba „translation proxy“ predstavuje akýsi filter v cudzom jazyku, ktorý je nasadený na vašom webe. Spomínaná služba prevezme obsah vašej stránky, zabezpečí strojový preklad do vybraného jazyka a vo finále zobrazuje preložený text vo zvolených jazykoch bez zásahu do zdrojového kódu. Výhodou translation proxy je rýchla a jednoduchá správa, automatizovaný preklad v reálnom čase a takmer nulový náklad. Jeho nevýhodou je nepresnosť a vysoká miera chybovosti, najmä pri unikátnych textoch.

11. Sociálne siete

Nadstavbou prekladu webovej stránky je preklad zvyšnej formy komunikácie v digitálnom priestore. Pokiaľ chcete maximalizovať úspech vašej preloženej stránky, musíte byť efektívny a dôsledný aj mimo nej, a to pri preklade:

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.