Aramejčina: Ježišov jazyk

Aramejčina je jazyk s pozoruhodnou, viac než 3000 ročnou históriou. Najčastejšie sa spája so Starým zákonom, Ježišom a jeho učencami. Hoci kedysi bola hlavným jazykom perzskej, babylonskej a asýrskej ríše, dnes sa aramejské jazyky považujú za ohrozené.

Jazyk biblie, ktorým hovoril aj Ježiš

Na písanie prvých kníh Biblie sa používala aj hebrejčina a gréčtina, no od 6. storočia pred naším letopočtom bola čoraz viac využívaná aramejčina. Z týchto jazykov vznikol aj prvý preklad biblie. Historici a vedci diskutujú o mnohých aspektoch Ježišovho života, väčšina z nich sa ale zhoduje v tom, že spolu so svojimi učencami hovoril prevažne galilejským dialektom aramejčiny. S najväčšou pravdepodobnosťou rozumel aj hebrejčine. 

Aramejčina v histórii

Aramejčina je starodávny semitský jazyk (alebo skupina jazykov), ktorý vznikol medzi Aramejčanmi na začiatku 1. tisícročia pred naším letopočtom. Aramejčania obývali región medzi severnou Levantou a severným údolím Tigris, neskôr sa presúvali do iných oblastí, hlavne do Mezopotámie. Aramejčina slúžila ako jazyk verejného života, správy kráľovstiev a ríš a tiež ako jazyk náboženských obradov. V jednej chvíli bola dokonca lingua franca Úrodného polmesiaca. Následne sa rozvetvila do niekoľkých novoaramejských jazykov, ktorými sa hovorí dodnes.

Aramejské jazyky

Aramejčina je v skutočnosti zložená z mnohých dialektov, ktoré sa môžu líšiť natoľko, že ich v súčasnosti chápeme ako samostatné jazyky. Aramejčina teda patrí medzi pluricentrické jazyky. Aramejské jazyky môžeme rozdeliť chronologicky, teda na staroaramejčinu, stredoaramejčinu a novoaramejčinu. Častejšie sa ale stretávame s delením medzi dialektmi, ktoré sa používajú na oboch stranách rieky Eufrat, teda na západoaramejské jazyky a východoaramejské jazyky.

Aramejčina v súčasnosti

Neoaramejskými jazykmi dodnes hovoria mnohé komunity sýrskych kresťanov, Židov a Mandaejcov z Blízkeho východu. Počet hovoriacich sa pohybuje od zhruba od 1 do 2 miliónov, pričom hlavným jazykom medzi Asýrčanmi je asýrska novoaramejčina (590 000 hovorcov), chaldejská novoaramejčina (240 000 hovorcov) a jazyk turoyo (100 000 hovorcov). Aramejské jazyky sa dnes považujú za ohrozené.

Aramejské písmo

S rozširovaním aramejčiny sa rozšírilo aj aramejské písmo a nahradilo iné miestne abecedy, medzi nimi i staré písmo hebrejské. Dnes sa aramejčina píše buď hebrejskou alebo sýrskou abecedou. Arabská aj hebrejská abeceda sú založené na aramejskom písme, čo dokazuje, aký vplyv mala aramejčina na jazyky Stredného východu a západnej Ázie. Aramejčina mala veľký vplyv aj na slovnú zásobu a morfológiu biblickej hebrejčiny.

Zaujímavosti

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.