Fráza dňa – an arm and a leg

Fráza dňa – an arm and a leg

Fráza dňa – an arm and a leg

Naučte sa novú frázu a jej správne použitie. V Translate dbáme na správnosť terminológie a gramatiky, preto vám budeme pravidelne prinášať zaujímavé slovné spojenia alebo slovné hračky. Naučíme vás ich význam a správne použitie vo vete. Pravidelné používanie cudzieho jazyka je základom ovládania reči. Naším malým lingvistickým okienkom sa tak budeme snažiť obohatiť vašu slovnú zásobu a spríjemniť deň.

an arm and a leg

an arm and a leg – extrémne drahé

– slovné spojenie an arm and a leg vystihuje niečo extrémne drahé. Používa sa najmä so slovesami: cost an arm and a leg, pay an arm and a leg, worth an arm and a leg.

– tento výraz sa po prvýkrát vyskytol v americkej angličtine po druhej svetovej vojne. Je odvodený od vracajúcich sa vojakov z vojny, ktorí museli podstúpiť amputáciu končatiny. Veľa žurnalistov písalo o návrate vojakov, ktorí stratili nohu alebo ruku pri snahe ochrániť svet. Častým výrazom bolo vyjadrenie: If it takes a leg, v zmysle, že by človek išiel až tak ďaleko až by obetoval končatinu.

Príklad:

Even better, the company’s motors cost the same as standard motors, so grocery chains aren’t paying an arm and a leg for the essential cooling tech.

 

The price of wheat is pretty high. And the vet charges an arm and a leg.

Vyskúšajte sa:

 

If you spend and arm and a leg on a car,

a.       you will not be able to drive.

b.      do you think you will have enough money for buying a flat?

c.       it will be a great investment.

Správna odpoveď: b