Fráza dňa – as crook as Rookwood

Fráza dňa – as crook as Rookwood

Fráza dňa – as crook as Rookwood

cintorín vrana spln mesiaca as crook as Rookwood

Naučte sa novú frázu a jej správne použitie. V Translate dbáme na správnosť terminológie a gramatiky, preto vám budeme pravidelne prinášať zaujímavé slovné spojenia alebo slovné hračky. Naučíme vás ich význam a správne použitie vo vete. Pravidelné používanie cudzieho jazyka je základom ovládania reči. Naším malým lingvistickým okienkom sa tak budeme snažiť obohatiť vašu slovnú zásobu a spríjemniť deň.as crook as Rookwood – dlhodobo chorý (v zmysle skorumpovaný)

– dnešné slovné spojenie je typické pre austrálsku angličtinu. Označuje stav pokročilej choroby (metaforicky – jednou nohou na druhom svete). Crook v austrálskej angličtine slangovo pomenúva chronicky chorú osobu. Niekedy je tento výraz používaný pre opis hlbokej a dlhodobej korupcie. Korupciu však neoznačuje v takom zmysle, v ktorom by bola vykonávaná takzvanými crooks – nečestnými osobami. Pojem crook je použitý v zmysle, že daná skorumpovaná organizácia je dlhodobo „chorá“, teda skorumpovaná.

– Rookwood sa píše s veľkým začiatočným písmenom, pretože ide o názov najväčšieho austrálskeho cintorína. Toto slovné spojenie sa používa v hovorovej angličtine a pri použití v publikáciách mimo územia Austrálie je takmer vždy v texte dovysvetlené.

Príklad:

The awarding of the 2015 World Cup was as crook as Rookwood, a scam which cost us dearly. It´s been rotten and disfunctional to the bones for a decade.