Alexandra Bukovčanová

19. septembra 2022

Fráza dňa – as crook as Rookwood

Naučte sa novú frázu a jej správne použitie. V Translate dbáme na správnosť terminológie a gramatiky, preto vám budeme pravidelne prinášať zaujímavé slovné spojenia alebo slovné hračky. Naučíme vás ich význam a správne použitie vo vete. Pravidelné používanie cudzieho jazyka je základom ovládania reči. Naším malým lingvistickým okienkom sa tak budeme snažiť obohatiť vašu slovnú zásobu a spríjemniť deň.

as crook as Rookwood – dlhodobo chorý (v zmysle skorumpovaný)

– dnešné slovné spojenie je typické pre austrálsku angličtinu. Označuje stav pokročilej choroby (metaforicky – jednou nohou na druhom svete). Crook v austrálskej angličtine slangovo pomenúva chronicky chorú osobu. Niekedy je tento výraz používaný pre opis hlbokej a dlhodobej korupcie. Korupciu však neoznačuje v takom zmysle, v ktorom by bola vykonávaná takzvanými crooks – nečestnými osobami. Pojem crook je použitý v zmysle, že daná skorumpovaná organizácia je dlhodobo „chorá“, teda skorumpovaná.

– Rookwood sa píše s veľkým začiatočným písmenom, pretože ide o názov najväčšieho austrálskeho cintorína. Toto slovné spojenie sa používa v hovorovej angličtine a pri použití v publikáciách mimo územia Austrálie je takmer vždy v texte dovysvetlené.

Príklad:

The awarding of the 2015 World Cup was as crook as Rookwood, a scam which cost us dearly. It´s been rotten and disfunctional to the bones for a decade.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.