Fráza dňa – bark up the wrong tree

Fráza dňa – bark up the wrong tree

Fráza dňa – bark up the wrong tree

Naučte sa novú frázu a jej správne použitie. V Translate dbáme na správnosť terminológie a gramatiky, preto vám budeme pravidelne prinášať zaujímavé slovné spojenia a slovné hračky. Naučíme vás ich význam a správne použitie vo vete. Pravidelné používanie cudzieho jazyka je základom ovládania reči. Naším malým lingvistickým okienkom sa tak budeme snažiť obohatiť vašu slovnú zásobu a spríjemniť deň.

 a dog barking up the wrong tree
bark up the wrong tree – „byť na zlej adrese
– toto ustálené slovné spojenie (idióm) sa používa v situáciách, keď niekto nesprávne pochopí situáciu, pýta sa nesprávneho človeka alebo smeruje svoju snahu nevhodným smerom. Ak je niekto „na zlej adrese“, znamená to, že niečomu neporozumel alebo sa mýli.- táto fráza je odvodená od situácie, keď pes naháňa svoju korisť, ktorá sa pred ním skryla v korune stromu. Pes pomýlene šteká pod stromom, ale prenasledované zviera medzičasom preskočilo z jedného stromu na iný strom.Príklad:

If you think I’m the one responsible for breaking your cell phone, you’re barking up the wrong tree. 

If you are jobhunting, I am sorry, but you are barking up the wrong tree because we are not hiring right now.