Úradné preklady Bratislava:
PON - PIA: 9.00 - 17.00
Zobraziť na mape

Fráza dňa - bark up the wrong tree

Naučte sa novú frázu a jej správne použitie. V Translate dbáme na správnosť terminológie a gramatiky, preto vám budeme pravidelne prinášať zaujímavé slovné spojenia a slovné hračky. Naučíme vás ich význam a správne použitie vo vete. Pravidelné používanie cudzieho jazyka je základom ovládania reči. Naším malým lingvistickým okienkom sa tak budeme snažiť obohatiť vašu slovnú zásobu a spríjemniť deň.

bark up the wrong tree – „byť na zlej adrese

– toto ustálené slovné spojenie (idióm) sa používa v situáciách, keď niekto nesprávne pochopí situáciu, pýta sa nesprávneho človeka alebo smeruje svoju snahu nevhodným smerom. Ak je niekto „na zlej adrese“, znamená to, že niečomu neporozumel alebo sa mýli.- táto fráza je odvodená od situácie, keď pes naháňa svoju korisť, ktorá sa pred ním skryla v korune stromu. Pes pomýlene šteká pod stromom, ale prenasledované zviera medzičasom preskočilo z jedného stromu na iný strom.Príklad:

If you think I’m the one responsible for breaking your cell phone, you’re barking up the wrong tree. 

If you are jobhunting, I am sorry, but you are barking up the wrong tree because we are not hiring right now.

 

Je pre mňa splneným snom pracovať pre firmu, v ktorej ľudí a služby verím na 100%. Peter Drucker mal v jednom pravdu: "The best way to predict the future is to create it," preto vás budem rada informovať o budúcom smerovaní prekladateľského sveta a tiež tajných úskalí marketingu.