Alexandra Bukovčanová

19. septembra 2022

Fráza dňa – bark up the wrong tree

Naučte sa novú frázu a jej správne použitie. V Translate dbáme na správnosť terminológie a gramatiky, preto vám budeme pravidelne prinášať zaujímavé slovné spojenia a slovné hračky. Naučíme vás ich význam a správne použitie vo vete. Pravidelné používanie cudzieho jazyka je základom ovládania reči. Naším malým lingvistickým okienkom sa tak budeme snažiť obohatiť vašu slovnú zásobu a spríjemniť deň.

bark up the wrong tree – „byť na zlej adrese
– toto ustálené slovné spojenie (idióm) sa používa v situáciách, keď niekto nesprávne pochopí situáciu, pýta sa nesprávneho človeka alebo smeruje svoju snahu nevhodným smerom. Ak je niekto „na zlej adrese“, znamená to, že niečomu neporozumel alebo sa mýli.

– táto fráza je odvodená od situácie, keď pes naháňa svoju korisť, ktorá sa pred ním skryla v korune stromu. Pes pomýlene šteká pod stromom, ale prenasledované zviera medzičasom preskočilo z jedného stromu na iný strom.

Príklad:

If you think I’m the one responsible for breaking your cell phone, you’re barking up the wrong tree.

If you are jobhunting, I am sorry, but you are barking up the wrong tree because we are not hiring right now.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.