Úradné preklady Bratislava:
PON - PIA: 9.00 - 17.00
Zobraziť na mape

Alexandra Bukovčanová

24. októbra 2014

Fráza dňa - can't see the wood for the trees

Naučte sa novú frázu a jej správne použitie. V Translate dbáme na správnosť terminológie a gramatiky, preto vám budeme pravidelne prinášať zaujímavé slovné spojenia alebo slovné hračky. Naučíme vás ich význam a správne použitie vo vete. Pravidelné používanie cudzieho jazyka je základom ovládania reči. Našim malým lingvistickým okienkom sa tak budeme snažiť obohatiť vašu slovnú zásobu a spríjemniť deň.

natural-wooden-logs-background

can’t see the wood for the trees – neschopnosť jasne pochopiť celkovú situáciu

– tohtotýždňové anglické slovné spojenie „can’t see the wood for the trees“ opisuje neschopnosť komplexne porozumieť danej situácii.  Dôvody môžu byť dva, buď si všímame predovšetkým detaily, ktoré nám bránia pochopiť celok, alebo sme príliš úzko zaangažovaný a nevidíme veci objektívne.

– v americkej angličtine sa používa výraz „can´t see the forest for the trees

Príklad:

I really don´t believe we can see the wood for the trees at this stage, I reckon we should ask an outsider to look at the proposal before we make any further decisions.

Director Robins is so focused on the needs of the company and mostly its profit that he can´t see the wood for the trees when it comes to the satisfaction of employees.

Vyskúšajte sa:

The shop assistant can´t see the wood for the trees because
a. she is too focused on attending to customers
b. she does not know where to look
c. she thinks having live trees at the store makes the store too crowded

Alexandra Bukovčanová

Je pre mňa splneným snom pracovať pre firmu, v ktorej ľudí a služby verím na 100%. Peter Drucker mal v jednom pravdu: "The best way to predict the future is to create it," preto vás budem rada informovať o budúcom smerovaní prekladateľského sveta a tiež tajných úskalí marketingu.