Alexandra Bukovčanová

17. septembra 2022

Fráza dňa – can't see the wood for the trees

Naučte sa novú frázu a jej správne použitie. V Translate dbáme na správnosť terminológie a gramatiky, preto vám budeme pravidelne prinášať zaujímavé slovné spojenia alebo slovné hračky. Naučíme vás ich význam a správne použitie vo vete. Pravidelné používanie cudzieho jazyka je základom ovládania reči. Našim malým lingvistickým okienkom sa tak budeme snažiť obohatiť vašu slovnú zásobu a spríjemniť deň.

can’t see the wood for the trees – neschopnosť jasne pochopiť celkovú situáciu

– tohtotýždňové anglické slovné spojenie „can’t see the wood for the trees“ opisuje neschopnosť komplexne porozumieť danej situácii.  Dôvody môžu byť dva, buď si všímame predovšetkým detaily, ktoré nám bránia pochopiť celok, alebo sme príliš úzko zaangažovaný a nevidíme veci objektívne.

– v americkej angličtine sa používa výraz „can´t see the forest for the trees

Príklad:

I really don´t believe we can see the wood for the trees at this stage, I reckon we should ask an outsider to look at the proposal before we make any further decisions.

Director Robins is so focused on the needs of the company and mostly its profit that he can´t see the wood for the trees when it comes to the satisfaction of employees.

Vyskúšajte sa:

The shop assistant can´t see the wood for the trees because
a. she is too focused on attending to customers
b. she does not know where to look
c. she thinks having live trees at the store makes the store too crowded

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.