Fráza dňa – champing at the bit

Fráza dňa – champing at the bit

Fráza dňa – champing at the bit

Naučte sa novú frázu a jej správne použitie. V Translate dbáme na správnosť terminológie a gramatiky, preto vám budeme pravidelne prinášať zaujímavé slovné spojenia alebo slovné hračky. Naučíme vás ich význam a správne použitie vo vete. Pravidelné používanie cudzieho jazyka je základom ovládania reči. Naším malým lingvistickým okienkom sa tak budeme snažiť obohatiť vašu slovnú zásobu a spríjemniť deň.

chomping at the bit infografika

champing at the bit vs. chomping at the bit

–  byť dychtivý začať, neposedný začať, byť netrpezlivý kvôli oneskoreniu

– Jeden z preložených významov slova „bit“ je kovový valček zubadlo, ktorý kone držia v papuli a o ktoré sú uchytené opraty na jeho navigovanie počas jazdy. Takisto jeden z významov slova „champ“ je hlasno hrýzť alebo prežúvať. Práve tieto dva významy vysvetľujú slovné spojenie „chomping at the bit“, ktoré opisujú situáciu, v ktorej majú kone tendenciu hrýzť zubadlo, keď sú nepokojné alebo netrpezlivé. Toto slovné spojenie figuratívne opisuje človeka, ktorý je neposedný a chce už začať aktivitu, na ktorú čaká. Môže tiež opisovať človeka, ktorý ukazuje známky nervozity a podráždenia, keď ho niečo zdržiava.

– Toto slovné spojenie sa častejšie používa v podobe „chomping at the bit“, aj keď väčšina ľudí to považuje za nesprávny pravopis. Sloveso „chomp“ však taktiež znamená zahryznúť alebo hlasno prežúvať a preto je jeho význam takmer identický, aj keď menej známy.

– Sloveso „chomp“, ktoré vzniklo zo slovesa „champ“ je v praxi jediné používané sloveso v angličtine, zatiaľ čo jeho pôvodný tvar „champ“, nie je vôbec známy mimo tohto slovného spojenia. Aj z toho dôvodu nájdete v publikáciách a na internete v prevažnej väčšine výraz „chomping at the bit“. Vo viacerých prípadoch môže práve spojenie „champing at the bit“ znieť rodeným hovoriacim smiešne.

– Pokiaľ však píšete pre sčítané publikum alebo odborné účely, použite tvar „champing at the bit“.

Príklad:
He was chomping at the bit to begin implementing his magnificent strategies.
The movie production group released a sneek peak which is enough to have us chomping at the bit for the May release.

Vyskúšajte sa:
As a committed Harry Potter fan, I am champing at the bit for the new book…
a)      because I want to live in a world with magic and make things float,
b)      and need to get the pre-released copy,
c)      to have something to start a fire with.

Správna odpoveď: b