Alexandra Bukovčanová

19. septembra 2022

Fráza dňa – champing at the bit

Naučte sa novú frázu a jej správne použitie. V Translate dbáme na správnosť terminológie a gramatiky, preto vám budeme pravidelne prinášať zaujímavé slovné spojenia alebo slovné hračky. Naučíme vás ich význam a správne použitie vo vete. Pravidelné používanie cudzieho jazyka je základom ovládania reči. Naším malým lingvistickým okienkom sa tak budeme snažiť obohatiť vašu slovnú zásobu a spríjemniť deň.

champing at the bit vs. chomping at the bit

–  byť dychtivý začať, neposedný začať, byť netrpezlivý kvôli oneskoreniu

– Jeden z preložených významov slova „bit“ je kovový valček zubadlo, ktorý kone držia v papuli a o ktoré sú uchytené opraty na jeho navigovanie počas jazdy. Takisto jeden z významov slova „champ“ je hlasno hrýzť alebo prežúvať. Práve tieto dva významy vysvetľujú slovné spojenie „chomping at the bit“, ktoré opisujú situáciu, v ktorej majú kone tendenciu hrýzť zubadlo, keď sú nepokojné alebo netrpezlivé. Toto slovné spojenie figuratívne opisuje človeka, ktorý je neposedný a chce už začať aktivitu, na ktorú čaká. Môže tiež opisovať človeka, ktorý ukazuje známky nervozity a podráždenia, keď ho niečo zdržiava.

– Toto slovné spojenie sa častejšie používa v podobe „chomping at the bit“, aj keď väčšina ľudí to považuje za nesprávny pravopis. Sloveso „chomp“ však taktiež znamená zahryznúť alebo hlasno prežúvať a preto je jeho význam takmer identický, aj keď menej známy.

– Sloveso „chomp“, ktoré vzniklo zo slovesa „champ“ je v praxi jediné používané sloveso v angličtine, zatiaľ čo jeho pôvodný tvar „champ“, nie je vôbec známy mimo tohto slovného spojenia. Aj z toho dôvodu nájdete v publikáciách a na internete v prevažnej väčšine výraz „chomping at the bit“. Vo viacerých prípadoch môže práve spojenie „champing at the bit“ znieť rodeným hovoriacim smiešne.

– Pokiaľ však píšete pre sčítané publikum alebo odborné účely, použite tvar „champing at the bit“.

Príklad:
He was chomping at the bit to begin implementing his magnificent strategies.
The movie production group released a sneek peak which is enough to have us chomping at the bit for the May release.

Vyskúšajte sa:
As a committed Harry Potter fan, I am champing at the bit for the new book…
a)      because I want to live in a world with magic and make things float,
b)      and need to get the pre-released copy,
c)      to have something to start a fire with.

Správna odpoveď: b

 

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.