Alexandra Bukovčanová

19. septembra 2022

Fráza dňa – cut off your nose to spite your face

Naučte sa novú frázu a jej správne použitie. V Translate dbáme na správnosť terminológie a gramatiky, preto vám budeme pravidelne prinášať zaujímavé slovné spojenia alebo slovné hračky. Naučíme vás ich význam a správne použitie vo vete. Pravidelné používanie cudzieho jazyka je základom ovládania reči. Naším malým lingvistickým okienkom sa tak budeme snažiť obohatiť vašu slovnú zásobu a spríjemniť deň.  

Cut off your nose to spite your face – kto druhému jamu kope, sám do nej spadne

Dnes sme pre vás vybrali anglické slovné spojenie, ktoré je v slovenčine známe, ako – kto druhému jamu kope, sám do nej spadne. Aby sme ho vysvetlili detailnejšie, jedná sa o upozornenie, ktorým chce človek vyjadriť, že by nemal konať na základe hnevu a nenávisti, pretože sa jeho činy obrátia proti nemu a sám si ublíži viac, ako osobe, ktorú chcel svojimi činmi potrestať.

Inými slovami, nedovoľte, aby vaša náhlivá reakcia viedla k tomu, že si ublížite sami sebe.

Pozor! Častou chybou je nesprávne slovné spojenie v znení cut off your nose in spite of your face.

Doslovná verzia tohto slovného spojenia sa v prameňoch začala objavovať okolo roku 1700. Táto pradávna myšlienka sa však v prenesenom význame objavila v latinčine v 12. storočí.

Male ulciscitur dedecus sibi illatum, qui amputat nasum suum.
Ten, kto si odreže vlastný nos, dosiahne iba nedostatočnú odplatu, kvôli hanbe, ktorú si tým spôsobí.

V Anglicku sa slovné spojenie stalo populárnym a všeobecne zaužívaným až v 19. storočí.

Príklady:

The presidential candidate is about to cut his nose off to spite his face, and he knows it.
Some people visit more than ten online stores before they decide what to buy. If you ignore what part ads played in that, you are only cutting your nose off to spite your face.

Vyskúšajte sa:

Do not pick a fight with your colleague over such trivial matters, you would be cutting your nose off to spite your face, and
a.      that would hurt,
b.      you would suffocate,
c.      you might eventually regret it.

Správna odpoveď: c

 

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.