Alexandra Bukovčanová

19. septembra 2022

Fráza dňa – get down to brass tacks

Naučte sa novú frázu a jej správne použitie. V Translate dbáme na správnosť terminológie a gramatiky, preto vám budeme pravidelne prinášať zaujímavé slovné spojenia alebo slovné hračky. Naučíme vás ich význam a správne použitie vo vete. Pravidelné používanie cudzieho jazyka je základom ovládania reči. Naším malým lingvistickým okienkom sa tak budeme snažiť obohatiť vašu slovnú zásobu a spríjemniť deň.  

get down to brass tacks – sústrediť sa na podstatu veci

– Dnešné anglické slovné spojenie get down to brass tacks (pozor nie brass tax) sa teší stúpajúcemu využívaniu v hovorovej aj písanej angličtine. Jeho prvý výskyt sa datuje k 19. storočiu na území dnešných Spojených štátov amerických. Brass tacks má v preklade dva významy, (1) základy alebo (2) základné fakty (podstata). Toto slovné spojenie je odvodené od remesla čalunníctva. Mosadzné cvočky tzv. brass tacks sa používajú v poslednej fáze čalúnenia nábytku a symbolizujú dokončenie posledného kroku prácovného postupu. V súčasnej angličtine je toto slovné spojenie veľmi rozšírené najmä v publicistike.

Príklad:

I was present at the press conference and I can honestly say that only one speaker got right down to brass tacks.

As the negotiations got down to brass tacks last week, the negotiating parties divided themselves in four camps with opposing standpoints.

Vyskúšajte sa:

The representatives from France got right down to brass tacks and…………………..
a.) no one else was able to be seated,
b.) nobody knew what was going to happen,
c.) the speculations were over.

Správna odpoveď: c.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.