Alexandra Bukovčanová

19. septembra 2022

Fráza dňa – kick the can down the road

Naučte sa novú frázu a jej správne použitie. V Translate dbáme na správnosť terminológie a gramatiky, preto vám budeme pravidelne prinášať zaujímavé slovné spojenia alebo slovné hračky. Naučíme vás ich význam a správne použitie vo vete. Pravidelné používanie cudzieho jazyka je základom ovládania reči. Naším malým lingvistickým okienkom sa tak budeme snažiť obohatiť vašu slovnú zásobu a spríjemniť deň.  

kick the can down the road – oddialenie vyriešenia problému krátkodobým riešením

– Dnešné anglické slovné spojenie „kick the can down the road“ sa neustále častejšie používa najmä v spojení s politikou. Obraz kopania plechovky pred sebou počas kráčania metaforicky popisuje oddialenie vyriešenia problému krátkodobým riešením.

– Jedným z vyvsetlení prečo sa ustálilo práve toto slovné spojenie je to, že pri odkopnutí plechovky ju pri každom kroku stále uvidíme pred sebou, až dokým ju nezdvihneme a nehodíme do koša.

Príklad:
In his opening speech he vowed the crowd that their administration is not going to kick the can down the road.
It is a very sad moment to find out that the members have decided to just kick the can down the road for the next six months.

Vyskúšajte sa:

The more they kick the can down the road, ……………………………………
a.)    the worse the eventual correction will be.
b.)    the more cans will pile up.
c.)    the more happy they will get.

Správna odpoveď: a

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.