Alexandra Bukovčanová

19. septembra 2022

Fráza dňa – let the cat out of the bag

Naučte sa novú frázu a jej správne použitie. V Translate dbáme na správnosť terminológie a gramatiky, preto vám budeme pravidelne prinášať zaujímavé slovné spojenia alebo slovné hračky. Naučíme vás ich význam a správne použitie vo vete. Pravidelné používanie cudzieho jazyka je základom ovládania reči. Naším malým lingvistickým okienkom sa tak budeme snažiť obohatiť vašu slovnú zásobu a spríjemniť deň.

let the cat out of the bag – prezradiť tajomstvo
descornar la flor – odhaliť podvod, fígeľ
vypočujte si výslovnosť: http://www.omniglot.com/soundfiles/spanish/idioms/idiom11_es.mp3

– Pôvod anglickéhoho slovného spojenia „let the cat out of the bag“ (po španielsky „descornar la flor“) sa datuje okolo prvej polovice 16. storočia. Je odvodený od pokusu o podvod na trhoch v období stredoveku. Podvod spočíval v tom, že nečestný obchodník, predávajúci mladé prasce prenášané vo vreciach zamenil pri obchode prasa za mačku s úmyslom okabátiť kupujúceho a ušetriť. Mačka mala v tej dobe neporovnateľne menšiu hodnotu ako akékoľvek poľnohospodárske zviera. Keď neposedná mačka z vreca ušla, podvod bol odhalený.

Príklad:

Adam has been planning a surprise party for Alice for a week. However, after a whole day of running errands he forgot the invitations on the breakfast table. Alice found them while she was preparing breakfast and the cat was out of the bag! Poor Adam.

Carlos siempre ganaba en torneos de ajedrez hasta que sus compañeros descornaron la flor y ya no le permitieron ganar más.
Carlos vždy v šachových turnajoch vyhrával, ale keď jeho kamaráti odhalili jeho fígle, už mu viac vyhrať nedovolili.

Vyskúšajte sa:

I did not want her to find out, but the cat is out of the bag now and…………………………..
a.) we have to catch them before they become roadkill,
b.) the whole point of making it a surprise is ruined,
c.) she wants a dog instead.

 

Správna odpoveď: b

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.