Alexandra Bukovčanová

19. septembra 2022

Fráza dňa – long time no see

Naučte sa novú frázu a jej správne použitie. V Translate dbáme na správnosť terminológie a gramatiky, preto vám budeme pravidelne prinášať zaujímavé slovné spojenia alebo slovné hračky. Naučíme vás ich význam a správne použitie vo vete. Pravidelné používanie cudzieho jazyka je základom ovládania reči. Naším malým lingvistickým okienkom sa tak budeme snažiť obohatiť vašu slovnú zásobu a spríjemniť deň.

Long time no see

Doslovný preklad: dlho žiadne videnie

Význam: dávno sme sa nevideli

Zdá sa vám na fráze „long time no see“ niečo čudné? Vyzerá, akoby gramatika odišla na dovolenku, však?

Táto fráza sa používa ako časť pozdravu, keď niekoho stretneme po dlhej dobe. Jej slovenský ekvivalent by bol „Dávno sme sa nevideli.“ Prečo však popiera všetky zákony gramatiky?

Fráza „long time no see“ pochádza pravdepodobne z čínskeho pidginu (pidgin = zmes lámanej angličtiny a iného jazyka), ktorý používali čínski prisťahovalci v Amerike, keď sa chceli dorozumieť s Američanmi, hlavne v obchodnej komunikácii. Prisťahovalci totiž často žili vo vlastných getách a s anglicky hovoriacim obyvateľstvom prichádzali do kontaktu len zriedkavo, takže sa domáci jazyk nikdy poriadne nenaučili a gramatika im nič nehovorila. Zdá sa, že Američanom sa táto fráza zapáčila, začali ju používať a udomácnila sa v angličtine dodnes.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.