Alexandra Bukovčanová

19. septembra 2022

Fráza dňa – pass the buck / the buck stops

Naučte sa novú frázu a jej správne použitie. V Translate dbáme na správnosť terminológie a gramatiky, preto vám budeme pravidelne prinášať zaujímavé slovné spojenia alebo slovné hračky. Naučíme vás ich význam a správne použitie vo vete. Pravidelné používanie cudzieho jazyka je základom ovládania reči. Našim malým lingvistickým okienkom sa tak budeme snažiť obohatiť vašu slovnú zásobu a spríjemníť deň.  

pass the buck and the buck stops     

– menej používaný význam slova „buck“ v oboch slovných spojeniach predstavuje žetón, ktorý používajú pokroví hráči pri prihadzovaní, čím prenášajú povinnosť na druhého hráča, aby pokračoval v hre.

–          „to pass the buck“ znamená presunúť zodpovednosť na niekoho iného. Častokrát má pejoratívny význam a naznačuje, že ten čo presúva žetón („buck“) sa vyhýba povinnosti z lenivosti alebo slabosti.

–          „the buck stops“ znamená, že človek, pri ktorom sa žetón zastavil prijíma zodpovednosť a neodsúva ju na druhého človeka. Toto slovné spojenie na rozdiel od predošlého výrazu nemá pejoratívny význam, ba naopak, je znakom rešpektu.

Príklad:

He is now trying to pass the buck when it is entirely his own fault.

Some people say that the buck stops with the prime minister and he should lead the way on this issue.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.