Fráza dňa – take the mickey out of someone

Fráza dňa – take the mickey out of someone

Fráza dňa – take the mickey out of someone

Naučte sa novú frázu a jej správne použitie. V Translate dbáme na správnosť terminológie a gramatiky, preto vám budeme pravidelne prinášať zaujímavé slovné spojenia alebo slovné hračky. Naučíme vás ich význam a správne použitie vo vete. Pravidelné používanie cudzieho jazyka je základom ovládania reči. Naším malým lingvistickým okienkom sa tak budeme snažiť obohatiť vašu slovnú zásobu a spríjemniť deň.

Mickey Mouse kostým

take the mickey out of someone – robiť si z niekoho žarty (s dobrým úmyslom), strieľať si z niekoho

– dnešné anglické slovné spojenie „take the mickey out of someone“ sa najčastejšie používa v anglicky hovoriacich krajinách mimo Spojených štátov amerických. V preklade znamená robiť si z niekoho srandu, strieľať si z niekoho avšak vždy s dobrým úmyslom. Pri jeho použití nechcem adresovanú osobu zosmiešniť alebo ponížiť.

– táto fráza má viacero podôb: take the mick out of someone, take the mike out of someone, take the Michael out of someone, take the mickey, mickey-taking

Príklad:

Thank you for the mickey-taking and support Glenn. You are a true friend.
Samantha took the Mickey out of me and cheered me up, instead of pointing to my obvious failure.

Vyskúšajte sa:

Kids used to take the mick out of her because

a. she did not want to share
b. of the way she talked
c. she was asking a lot of questions.

správna odpoveď: b