Alexandra Bukovčanová

19. septembra 2022

Fráza dňa – take the mickey out of someone

Naučte sa novú frázu a jej správne použitie. V Translate dbáme na správnosť terminológie a gramatiky, preto vám budeme pravidelne prinášať zaujímavé slovné spojenia alebo slovné hračky. Naučíme vás ich význam a správne použitie vo vete. Pravidelné používanie cudzieho jazyka je základom ovládania reči. Naším malým lingvistickým okienkom sa tak budeme snažiť obohatiť vašu slovnú zásobu a spríjemniť deň.

take the mickey out of someone – robiť si z niekoho žarty (s dobrým úmyslom), strieľať si z niekoho

– dnešné anglické slovné spojenie „take the mickey out of someone“ sa najčastejšie používa v anglicky hovoriacich krajinách mimo Spojených štátov amerických. V preklade znamená robiť si z niekoho srandu, strieľať si z niekoho avšak vždy s dobrým úmyslom. Pri jeho použití nechcem adresovanú osobu zosmiešniť alebo ponížiť.

– táto fráza má viacero podôb: take the mick out of someone, take the mike out of someone, take the Michael out of someone, take the mickey, mickey-taking

Príklad:

Thank you for the mickey-taking and support Glenn. You are a true friend.
Samantha took the Mickey out of me and cheered me up, instead of pointing to my obvious failure.

Vyskúšajte sa:

Kids used to take the mick out of her because

a. she did not want to share
b. of the way she talked
c. she was asking a lot of questions.

správna odpoveď: b

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.