Alexandra Bukovčanová

19. septembra 2022

Fráza dňa – throw the baby out with the bathwater

Naučte sa novú frázu a jej správne použitie. V Translate dbáme na správnosť terminológie a gramatiky, preto vám budeme pravidelne prinášať zaujímavé slovné spojenia alebo slovné hračky. Naučíme vás ich význam a správne použitie vo vete. Pravidelné používanie cudzieho jazyka je základom ovládania reči. Naším malým lingvistickým okienkom sa tak budeme snažiť obohatiť vašu slovnú zásobu a spríjemniť deň.

Dnešné anglické slovné spojenie bolo prebraté z nemeckého jazyka. Použiť ho môžeme v situácii, keď chceme vyjadriť, že sme stratili niečo dôležité, pričom sme sa snažili zbaviť niečoho, čo sme nechceli alebo nepotrebovali. Týmto spojením však nie je špecifikované, či sme sa chceli danej veci zbaviť cielene alebo sme o ňu prišli náhodou.

Pôvodný nemecký ekvivalent znie „das Kind mit dem Bade ausschütten“. Doslovný obraz tohto slovného spojenia opisuje situáciu, v ktorej žena vylievala vodu z vedra a pri tom jej do rieky padlo dieťa.

Príklad:

E-learning becomes more and more common. Due to few visitors to our campus library and increasing preference for electronic resources, we have decided to close the library for walk-in students after 13 p.m. However, we fear we might be throwing the baby out with the bathwater.

Vyskúšajte sa:

I insist you reconsider passing this regulation as you might be throwing the baby out with the bathwater and…

a.) the consequence could become catastrophic.
b.) you should be thinking about yourselves.
c.) it could drown.

Správna odpoveď: a

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.