Alexandra Bukovčanová

19. septembra 2022

Fráza dňa – to paint the town red

Naučte sa novú frázu a jej správne použitie. V Translate dbáme na správnosť terminológie a gramatiky, preto vám budeme pravidelne prinášať zaujímavé slovné spojenia alebo slovné hračky. Naučíme vás ich význam a správne použitie vo vete. Pravidelné používanie cudzieho jazyka je základom ovládania reči. Našim malým lingvistickým okienkom sa tak budeme snažiť obohatiť vašu slovnú zásobu a spríjemniť deň.

to paint the town red – vytvárať zážitky z nočného života mesta, ísť sa zabávať do mesta

– anglické slovné spojenie „paint the town red“ použijeme, keď chceme povedať, že ideme vyskúšať pestrý nočný život mesta, navštíviť kluby, bary a ďalšie podniky, aby sme sa príjemne zabavili.

Príklad:

It is Michael´s birthday so we are taking him to go out with us tonight to paint the town red.
Going out and painting the town red is fun, but he really should not do it every night.

Vyskúšajte sa:

Marry is about to get married so we are taking her to paint the town red. Do not forget to
a. bring brushes
b. bring your credit card or at least plenty of cash
c. bring a camera

correct answer: b

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.