Alexandra Bukovčanová

19. septembra 2022

Fráza dňa – Warts and all

Naučte sa novú frázu a jej správne použitie. V Translate dbáme na správnosť terminológie a gramatiky, preto vám budeme pravidelne prinášať zaujímavé slovné spojenia alebo slovné hračky. Naučíme vás ich význam a správne použitie vo vete. Pravidelné používanie cudzieho jazyka je základom ovládania reči. Naším malým lingvistickým okienkom sa tak budeme snažiť obohatiť vašu slovnú zásobu a spríjemniť deň.  

Warts and all

Doslovný preklad: „aj bradavice“
Význam: vrátane všetkých nedostatkov a vlastností, ktoré nie sú atraktívne, bez prikrášlenia

Autorstvo frázy „warts and all“ sa často pripisuje Oliverovi Cromwellovi, ktorý v 17. storočí vládol Anglicku ako lord protektor. Hovorí sa, že keď mal maliar Sir Peter Lely namaľovať Cromwellov portrét, panovník mu prikázal vyrobiť presnú podobizeň „warts and all“ – „so všetkým, aj s bradavicami“. Maliari totiž bežne svoje veľavážené objekty na plátne prikrášľovali. Mohlo sa stať, že ak sa zákazníkovi jeho portrét nepáčil, maliarovi bolo beda. Pragmatickému Cromwellovi však bola márnivosť cudzia a o svoj zovňajšok sa príliš nestaral.

Prvú písomnú zmienku o tejto príhode nájdete v knihe Anecdotes of Painting in England od autora Horacea Walpolea z roku 1764 – až sto rokov po tom, ako k nej malo dôjsť. Je síce možné, že autorom frázy warts and all je skutočne Oliver Cromwell, no dôveryhodnosť tohto zdroja je pochybná.

To však idiómu neuberá na zaujímavosti a užitočnosti. Dá sa totiž použiť aj ako prídavné meno. Vtedy sa píše so spojovníkmi, napr. a warts-and-all painting.

Príklady:

„You have been married for 50 years now. What’s your secret to a successful marriage?“
„Well, we respect and love each other, warts and all.“

No one is perfect. You have to accept people warts and all.

The performance was great – warts and all.

Vyskúšajte sa:

What does this statement mean?

„The girl next door is very untidy. But I still love her, warts and all.“

a)     I love her because I am untidy too.
b)     I love her because she has a cute wart on her chin.
c)     I love her despite all her flaws.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.