Úradné preklady Bratislava:
PON - PIA: 9.00 - 17.00
Zobraziť na mape

Fráza dňa - Warts and all

Naučte sa novú frázu a jej správne použitie. V Translate dbáme na správnosť terminológie a gramatiky, preto vám budeme pravidelne prinášať zaujímavé slovné spojenia alebo slovné hračky. Naučíme vás ich význam a správne použitie vo vete. Pravidelné používanie cudzieho jazyka je základom ovládania reči. Naším malým lingvistickým okienkom sa tak budeme snažiť obohatiť vašu slovnú zásobu a spríjemniť deň.  

marketingové preklady

Warts and all

Doslovný preklad: „aj bradavice“
Význam: vrátane všetkých nedostatkov a vlastností, ktoré nie sú atraktívne, bez prikrášlenia

Autorstvo frázy „warts and all“ sa často pripisuje Oliverovi Cromwellovi, ktorý v 17. storočí vládol Anglicku ako lord protektor. Hovorí sa, že keď mal maliar Sir Peter Lely namaľovať Cromwellov portrét, panovník mu prikázal vyrobiť presnú podobizeň „warts and all“ – „so všetkým, aj s bradavicami“. Maliari totiž bežne svoje veľavážené objekty na plátne prikrášľovali. Mohlo sa stať, že ak sa zákazníkovi jeho portrét nepáčil, maliarovi bolo beda. Pragmatickému Cromwellovi však bola márnivosť cudzia a o svoj zovňajšok sa príliš nestaral.

Prvú písomnú zmienku o tejto príhode nájdete v knihe Anecdotes of Painting in England od autora Horacea Walpolea z roku 1764 – až sto rokov po tom, ako k nej malo dôjsť. Je síce možné, že autorom frázy warts and all je skutočne Oliver Cromwell, no dôveryhodnosť tohto zdroja je pochybná.

To však idiómu neuberá na zaujímavosti a užitočnosti. Dá sa totiž použiť aj ako prídavné meno. Vtedy sa píše so spojovníkmi, napr. a warts-and-all painting.

Príklady:

„You have been married for 50 years now. What’s your secret to a successful marriage?“
„Well, we respect and love each other, warts and all.“

No one is perfect. You have to accept people warts and all.

The performance was great – warts and all.

Vyskúšajte sa:

What does this statement mean?

„The girl next door is very untidy. But I still love her, warts and all.“

a)     I love her because I am untidy too.
b)     I love her because she has a cute wart on her chin.
c)     I love her despite all her flaws.

Je pre mňa splneným snom pracovať pre firmu, v ktorej ľudí a služby verím na 100%. Peter Drucker mal v jednom pravdu: "The best way to predict the future is to create it," preto vás budem rada informovať o budúcom smerovaní prekladateľského sveta a tiež tajných úskalí marketingu.