Hovorte so zahraničnými zákazníkmi v ich jazyku

Musíte hovoriť jazykom svojich zákazníkov. Nejde iba o často používanú frázu. Máme tu na mysli konkrétne jazyky ako španielčinu, francúzštinu, nemčinu, čínštinu a pod.

Ak si myslíte, že zákazníci ovládajú váš jazyk na dostatočnej úrovni, že preklad webovej stránky v podstate nepotrebujete, tak sa bohužiaľ mýlite. V skutočnosti existuje nevyvrátiteľne silné spojenie medzi obsahom v rodnom jazyku klientov a pravdepodobnosťou realizácie objednávky prostredníctvom vašej webovej stránky.

Z výsledkov prieskumu spoločnosti Common Sense Advisory, ktorá analyzovala údaje od 2 430 používateľov internetu z 8 krajín, vyplýva zistenie, že jazyk výrazným spôsobom ovplyvňuje rozhodnutie, či si zákazník objedná tovar alebo službu online (zdroj: www.hbr.org). V rámci štúdie sa zistilo, že:

Je to presne tak. Viac ako polovica opýtaných osôb je ochotná zaplatiť viac, ak im poskytnete informácie, ktoré hľadajú, v ich rodnom jazyku. Otvorili ste si práve webové stránky svojej konkurencie a zisťujete, v koľkých jazykoch svoj obsah ponúkajú? Ak nie, mali by ste tak urobiť.

10 871 odberateľov

Newsletter Translata Brífing: Získajte praktické tipy z oblasti prekladov a podnikania v zahraničí

Pravidelná dávka inšpirácie pre efektívnejšiu prácu s cudzími jazykmi

Prihláste sa k odberu

Postačí vám v Európe angličtina? Môže, ak máte v ruke fotoaparát, ale nemusí, ak za sebou tlačíte kufor. V roku 2011 publikovala podobné zistenia z prieskumu Európska komisia. Štúdia vychádzala z prieskumu jazykových preferencií medzi používateľmi internetu v 23 krajinách EÚ a zistilo sa v nej nasledovné:

Je potrebné si uvedomiť, že aj keď je množstvo Európanov multilingválnych, podľa štúdie Európskej komisie aj tak stále preferujú nákup na webovej stránke vo svojom rodnom jazyku.

Samozrejme, preklad nie je jediná vec, ktorú musia firmy urobiť, aby oslovili zahraničných klientov. Je to však určite ten najrýchlejší, najjednoduchší a najčastejšie zabúdaný krok. Ľudia majú tendenciu mylne sa domnievať, že objednávka prekladu bude omnoho komplikovanejšia, ako v skutočnosti je. Preklad si však môžete objednať v priebehu niekoľkých minút prostredníctvom profesionálnych prekladateľských agentúr, ktoré v súčasnosti tvoria trhový segment s hodnotou viac ako 30 miliárd eur.

Stále nie ste presvedčení? Popremýšľajte aj nad faktom, že prekladateľský trh počas recesie paradoxne rástol. Nešlo pritom o náhodu. Pohotové spoločnosti si uvedomili, že klásť si vajíčka len do jedného košíka, nie je dobré pre ich podnikanie. To isté platí aj v prípade, ak máte celý marketingový obsah v jednom jedinom jazyku.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.