Úvod > Translata - Blog o jazykoch a prekladaní > Hovorte so zahraničnými zákazníkmi v ich jazyku

Hovorte so zahraničnými zákazníkmi v ich jazyku

Snažíte sa osloviť klientelu za hranicami vašej krajiny? Ak sa vám zdá cielenie na klientov z iných krajín náročné, existuje jeden pomerne jednoduchý krok, ktorým môžete začať: niečo si dajte preložiť.

Multikultúrni ľudia


Musíte hovoriť jazykom svojich zákazníkov. Nejde iba o často používanú frázu. Máme tu na mysli konkrétne jazyky ako španielčinu, francúzštinu, nemčinu, čínštinu a pod.

Ak si myslíte, že zákazníci ovládajú váš jazyk na dostatočnej úrovni, že preklad webovej stránky v podstate nepotrebujete, tak sa bohužiaľ mýlite. V skutočnosti existuje nevyvrátiteľne silné spojenie medzi obsahom v rodnom jazyku klientov a pravdepodobnosťou realizácie objednávky prostredníctvom vašej webovej stránky.

Z výsledkov prieskumu spoločnosti Common Sense Advisory, ktorá analyzovala údaje od 2 430 používateľov internetu z 8 krajín, vyplýva zistenie, že jazyk výrazným spôsobom ovplyvňuje rozhodnutie, či si zákazník objedná tovar alebo službu online (zdroj: www.hbr.org). V rámci štúdie sa zistilo, že:

  •  72,1 % používateľov trávi väčšinu alebo všetok svoj čas strávený na internete na webových stránkach vo svojom vlastnom materinskom jazyku.

  • 72,4 % používateľov sa vyjadrilo, že by pravdepodobnejšie objednali produkt s informáciami vo svojom vlastnom jazyku.

  • 56,2 %  používateľov potvrdilo, že možnosť získať podrobné informácie o konkrétnom produkte alebo službe v ich rodnom jazyku je dôležitejšia ako cena.


Je to presne tak. Viac ako polovica opýtaných osôb je ochotná zaplatiť viac, ak im poskytnete informácie, ktoré hľadajú, v ich rodnom jazyku. Otvorili ste si práve webové stránky svojej konkurencie a zisťujete, v koľkých jazykoch svoj obsah ponúkajú? Ak nie, mali by ste tak urobiť.

Postačí vám v Európe angličtina? Môže, ak máte v ruke fotoaparát, ale nemusí, ak za sebou tlačíte kufor. V roku 2011 publikovala podobné zistenia z prieskumu Európska komisia. Štúdia vychádzala z prieskumu jazykových preferencií medzi používateľmi internetu v 23 krajinách EÚ a zistilo sa v nej nasledovné:

  • 9 z 10 internetových používateľov sa vyjadrilo, že ak majú na výber viacero jazykov, vždy si vyberú tú webovú stránku, ktorá je napísaná v ich materinskom jazyku.

  • Takmer každý piaty obyvateľ Európy (19 %) sa priznal, že na internete nikdy nevyhľadáva webové stránky v inom ako v jeho vlastnom jazyku.

  • 42 % ľudí povedalo, že nikdy nenakupuje online na webových stránkach v cudzom jazyku.


Je potrebné si uvedomiť, že aj keď je množstvo Európanov multilingválnych, podľa štúdie Európskej komisie aj tak stále preferujú nákup na webovej stránke vo svojom rodnom jazyku.

Samozrejme, preklad nie je jediná vec, ktorú musia firmy urobiť, aby oslovili zahraničných klientov. Je to však určite ten najrýchlejší, najjednoduchší a najčastejšie zabúdaný krok. Ľudia majú tendenciu mylne sa domnievať, že objednávka prekladu bude omnoho komplikovanejšia, ako v skutočnosti je. Preklad si však môžete objednať v priebehu niekoľkých minút prostredníctvom profesionálnych prekladateľských agentúr, ktoré v súčasnosti tvoria trhový segment s hodnotou viac ako 30 miliárd eur.

Stále nie ste presvedčení? Popremýšľajte aj nad faktom, že prekladateľský trh počas recesie paradoxne rástol. Nešlo pritom o náhodu. Pohotové spoločnosti si uvedomili, že klásť si vajíčka len do jedného košíka, nie je dobré pre ich podnikanie. To isté platí aj v prípade, ak máte celý marketingový obsah v jednom jedinom jazyku.

01. 04. 2016 / / 0 komentárov

Komentáre

Swietelsky
„Prekladateľské služby firmy Translata využívame už viac rokov na preklady rôznych odborných dokumentov. So spoluprácou mám dobrú skúsenosť..." - Swietelsky -
Ďalšie referencie
ČSOB Leasing
Dlhoročná prax a spoľahlivý profesionálny prístup spoločnosti Translata, spol. s r.o. vyúsťuje v schopnosť realizácie terminologicky náročných prekladov textov... - ČSOB Leasing -
Ďalšie referencie
E.cake
„Digitálna agentúra Ecake, s.r.o. ponúka efektívne riešenia pre PPC reklamu, SEO a SMO optimalizáciu a vytváranie webových stránok, pričom dôraz kladieme najmä na... “ - E.cake -
Ďalšie referencie
Martinus.sk
„S tlmočníkmi zo spoločnosti Translata sme spolupracovali pri našich najväčších podujatiach, ktoré sme organizovali v  kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici.“ - Martinus.sk -
Ďalšie referencie
Bayer
„Spoločnosť Translata sme si vybrali riadnym výberovým konaním, spolupracujeme s ňou v oblasti prekladov už štvrtý rok . Oceňujeme vysokú úroveň ...“ - Bayer -
Ďalšie referencie
Microsoft
„Spoločnosť Microsoft Slovakia si vybrala služby spoločnosti Translata najmä kvôli expresnosti vyhotovenia prekladov a širokej ponuke jazykových kombinácií.“ - Microsoft -
Ďalšie referencie
Sharp
„Komunikácia je pre nás prioritou a v prípade akýchkoľvek pochybností spoločne s Translatou hľadáme riešenia, aby výsledný preklad spĺňal tie najnáročnejšie kritériá.“ - Sharp -
Ďalšie referencie
SAS Slovakia
„Vážime si, že spoločnosť Translata nám vždy vyšla v ústrety aj pri tých najrozmanitejších požiadavkách (preklady s grafikou, expresné preklady). To svedčí o profesionalite jej tímu.“ - SAS Slovakia -
Ďalšie referencie
MUW SAATCHI
„Prekladateľskej agentúre Translata dôverujeme. Vždy nám pomôžu s kvalitnými prekladmi v krátkom čase, tak ako to potrebujeme.“ Anna Dzurjaniková, Account Manager - MUW SAATCHI -
Ďalšie referencie
ZSSK Cargo
„ZSSK CARGO spolupracuje so spoločnosťou Translata s.r.o. od  roku 2011. Oceňujeme predovšetkým profesionalitu prekladov a zodpovedný prístup k našim požiadavkám.“ - ZSSK Cargo -
Ďalšie referencie
Swietelsky
„Prekladateľské služby firmy Translata využívame už viac rokov na preklady rôznych odborných dokumentov. So spoluprácou mám dobrú skúsenosť..." - Swietelsky -
Ďalšie referencie
ČSOB Leasing
Dlhoročná prax a spoľahlivý profesionálny prístup spoločnosti Translata, spol. s r.o. vyúsťuje v schopnosť realizácie terminologicky náročných prekladov textov... - ČSOB Leasing -
Ďalšie referencie
E.cake
„Digitálna agentúra Ecake, s.r.o. ponúka efektívne riešenia pre PPC reklamu, SEO a SMO optimalizáciu a vytváranie webových stránok, pričom dôraz kladieme najmä na... “ - E.cake -
Ďalšie referencie
Martinus.sk
„S tlmočníkmi zo spoločnosti Translata sme spolupracovali pri našich najväčších podujatiach, ktoré sme organizovali v  kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici.“ - Martinus.sk -
Ďalšie referencie
Bayer
„Spoločnosť Translata sme si vybrali riadnym výberovým konaním, spolupracujeme s ňou v oblasti prekladov už štvrtý rok . Oceňujeme vysokú úroveň ...“ - Bayer -
Ďalšie referencie
Microsoft
„Spoločnosť Microsoft Slovakia si vybrala služby spoločnosti Translata najmä kvôli expresnosti vyhotovenia prekladov a širokej ponuke jazykových kombinácií.“ - Microsoft -
Ďalšie referencie
Sharp
„Komunikácia je pre nás prioritou a v prípade akýchkoľvek pochybností spoločne s Translatou hľadáme riešenia, aby výsledný preklad spĺňal tie najnáročnejšie kritériá.“ - Sharp -
Ďalšie referencie
SAS Slovakia
„Vážime si, že spoločnosť Translata nám vždy vyšla v ústrety aj pri tých najrozmanitejších požiadavkách (preklady s grafikou, expresné preklady). To svedčí o profesionalite jej tímu.“ - SAS Slovakia -
Ďalšie referencie
MUW SAATCHI
„Prekladateľskej agentúre Translata dôverujeme. Vždy nám pomôžu s kvalitnými prekladmi v krátkom čase, tak ako to potrebujeme.“ Anna Dzurjaniková, Account Manager - MUW SAATCHI -
Ďalšie referencie
ZSSK Cargo
„ZSSK CARGO spolupracuje so spoločnosťou Translata s.r.o. od  roku 2011. Oceňujeme predovšetkým profesionalitu prekladov a zodpovedný prístup k našim požiadavkám.“ - ZSSK Cargo -
Ďalšie referencie
egis projects logo
SOB Leasing logo
HB Reavis
S&T
PSW logo
Johnson-Johnson
Pro Relocation
Nowy Styl Group
CeMS logo
MOTOKOM logo
ecake
martinus
microsoft
Sharp
Bayer
ZSSK Cargo
SAS
VNET
MUW SAATCHI & SAATCHI logo
MagorTherm logo
Swietelsky logo