Úradné preklady Bratislava:
PON - PIA: 9.00 - 17.00
Zobraziť na mape

Jazykovedné okienko - vyhlásenie vs. prehlásenie

Podstatné mená vyhlásenie a prehlásenie, ktoré sú odvodené od slovies vyhlásiť a prehlásiť si často ľudia zamieňajú v domnienke, že ide o synonymá. I keď sa to možno nezdá, tieto dva výrazy sa v konečnom dôsledku významovo úplne odlišujú. Poďme sa teda pozrieť na to, prečo si ich ľudia mýlia.

jazykove-okienko_1

Podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka, sloveso vyhlásiť sa používa vo význame:

Inak je to však pri slovese prehlásiť, ktoré znamená:

Slovesá vyhlásiťprehlásiť sú si podobné jedine v tom, že sa obe používajú v úradnej sfére, no v rámci spisovnosti slovenského jazyka sú výrazy „súd ho prehlásil za nezvestného“, „čestné prehlásenie“ či „slávnostne prehlasujem“ označované za nesprávne.

Prehlásiť sa totiž dá iba v rámci adresy trvalého pobytu, a preto, ak budete nabudúce chcieť niečo úradne ohlásiť či verejne oznámiť, odporúčame danú informáciu vyhlásiť.

Zdroje:
Juls.savba.sk
Podbrezovan.sk
Jazykovaporadna.sme.sk

Je pre mňa splneným snom pracovať pre firmu, v ktorej ľudí a služby verím na 100%. Peter Drucker mal v jednom pravdu: "The best way to predict the future is to create it," preto vás budem rada informovať o budúcom smerovaní prekladateľského sveta a tiež tajných úskalí marketingu.