Jazykovedné okienko - vyhlásenie vs. prehlásenie

Podstatné mená vyhlásenie a prehlásenie, ktoré sú odvodené od slovies vyhlásiť a prehlásiť si často ľudia zamieňajú v domnienke, že ide o synonymá. I keď sa to možno nezdá, tieto dva výrazy sa v konečnom dôsledku významovo úplne odlišujú. Poďme sa teda pozrieť na to, prečo si ich ľudia mýlia.

jazykove-okienko

Podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka, sloveso vyhlásiť sa používa vo význame:

Inak je to však pri slovese prehlásiť, ktoré znamená:

Slovesá vyhlásiťprehlásiť sú si podobné jedine v tom, že sa obe používajú v úradnej sfére, no v rámci spisovnosti slovenského jazyka sú výrazy „súd ho prehlásil za nezvestného“, „čestné prehlásenie“ či „slávnostne prehlasujem“ označované za nesprávne.

Prehlásiť sa totiž dá iba v rámci adresy trvalého pobytu, a preto, ak budete nabudúce chcieť niečo úradne ohlásiť či verejne oznámiť, odporúčame danú informáciu vyhlásiť.

Zdroje:
Juls.savba.sk
Podbrezovan.sk
Jazykovaporadna.sme.sk

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.