Jazykovedné okienko – vyhlásenie vs. prehlásenie

Jazykovedné okienko – vyhlásenie vs. prehlásenie

Jazykovedné okienko – vyhlásenie vs. prehlásenie

Podstatné mená vyhlásenieprehlásenie, ktoré sú odvodené od slovies vyhlásiťprehlásiť si často ľudia zamieňajú v domnienke, že ide o synonymá. I keď sa to možno nezdá, tieto dva výrazy sa v konečnom dôsledku významovo úplne odlišujú. Poďme sa teda pozrieť na to, prečo si ich ľudia mýlia.

Podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka, sloveso vyhlásiť sa používa vo význame:

  1. úradne verejne ohlásiť, oznámiť,
  2. slávnostne vy(menovať),
  3. dôrazne povedať, oznámiť,
  4. úradne označiť, prisúdiť istú vlastnosť, stav.

Inak je to však pri slovese prehlásiť, ktoré znamená:

  1. úradne odhlásiť z miesta pobytu a prihlásiť inde.

Slovesá vyhlásiťprehlásiť sú si podobné jedine v tom, že sa obe používajú v úradnej sfére, no v rámci spisovnosti slovenského jazyka sú výrazy „súd ho prehlásil za nezvestného“, „čestné prehlásenie“ či „slávnostne prehlasujem“ označované za nesprávne.

Prehlásiť sa totiž dá iba v rámci adresy trvalého pobytu, a preto, ak budete nabudúce chcieť niečo úradne ohlásiť či verejne oznámiť, odporúčame danú informáciu vyhlásiť.

Zdroje:
Juls.savba.sk
Podbrezovan.sk
Jazykovaporadna.sme.sk